עמית ליאור צילום תומר אפלבאוםחברי איגוד יקרים

כפי שידוע לכם (אלו שטורחים לעקוב באיגרות האיגוד, בעיתונות, בפייסבוק האיגודי וכד') האיגוד פועל מזה שמונה שנים, באינטנסיביות ובדבקות אין קץ, במשבר הארוך והמתמשך של רשות השידור. רבים וטובים פעלו בזה במשך השנים, וזכויותיהם רבות. לאחרונה התנהל האיגוד ישירות מול שר האוצר ומשרדו, כמו גם גורמים שונים במשרד התקשורת, בוועדת הכלכלה בכנסת ומול מנהלי התאגיד הישן והחדש, במטרה לקבוע את סכומי הכסף שישתחררו להפקות המקור.

אם מותר לטפוח לעצמינו לרגע על השכם, ניתן לומר שהאיגוד הוביל, ביחד עם איגודים נוספים, את הקרב על בית השידור הציבורי, את הקרב על אופי התאגיד, הקשר או אי הקשר הפוליטי, ועל הכסף.

לאחרונה ראינו פרסומים על כך שבשנת 2016, הרשות תשקיע 250 מיליון שקלים לפחות בהפקת המקור.

חובות העבר של התאגידשמסתכמים למנייננו בעוד כ-150 מיליון שקלים ומעלה, שעליהם הגשנו בזמנו בג"ץ ותשלומיהם עוכבו – טרם הועברו. אנו נמשיך לתבוע את כל המגיע ליצירה על פי חוק ובכל האמצעים העומדים לרשותנו. לא נשקוט עד שנראה שהכספים הועברו במלואם ליצירה וליוצרים, שבמשך שנים יובשו ע"י רשות השידור.

אז מותר להיכנס לרגע למודוס של אופטימיות זהירה? כן.

אבל…

כסף כידוע "סופרים במדרגות" ועד שלא נראה את ההפקות נכתבות, יוצאות לצילומים, נערכות ועולות למסך, מוקדם להוציא את התופים והמצילות. לכן, האיגוד נמצא וימשיך להיות בקשר רציף עם הגורמים במשרד האוצר ובתאגיד החדש, כדי לוודא שהכספים ישתחררו ואכן יגיעו לייעודם.

הסנונית הראשונה של המאבק האיגודי המתמשך בא לידי ביטוי בקול קורא האחרון שהתאגיד הפיץ בימים אלו ונמצא באתר התאגיד החדש ובאתר האיגוד.

אנו רוצים להבהיר לכל חברי/ות האיגוד כי התנהל שיח מתמשך עם הגורמים המקצועיים בתאגיד החדש. האיגוד אינו מאושר, בלשון המעטה, מהדרישה לכתיבת הטריטמנט לפרק הראשון כפי שתראו בהמשך המסמך, במסגרת דרישות הסף להגשה של הקול קורא הנוכחי.

לתפיסתנו המקצועית, טריטמנט הוא תוצר של תהליך פיתוח מלא, אשר אינו אמור להיעשות ללא תמורה. לפנים משורת הדין, לאור הזמן הקצר שבו התאגיד אמור להיפתח רשמית ולעלות לאוויר (אוקטובר 2016) והצורך להוציא את ההצעות הנבחרות לדרך ישר להפקה וללא תהליכי פיתוח מקובלים, הסכמנו לראות בקול קורא הזה חריג והבהרנו שבקולות קוראים הבאים לא תישנה השיטה. ההגשה תהיה לפי המקובלות בשוק: מסמך הכולל תקציר סדרתי, תיאור דמויות, פרמיס, כוונות היוצרים, ז'אנר, טון ואופי הסדרה – במסמך שנע בין 5-8 עמ'.

ובכל זאת, יש קול קורא… ומה שחלמנו עליו במשך שנים ומקווים בכל ליבנו שאכן יתממש, שהבית השאפתני ביותר ליצירה הישראלית יהיה בתאגיד השידור הציבורי, שבאכסנייתו יעשו הדרמות המושקעות ביותר, המעזות, העקרוניות, השנויות במחלוקת ושואפות-המצוינות, ללא תלות בשיקולי רייטינג, ירקמו עור וגידים וייתנו דרור לכמות ולמגוון הכישרון שצמח בישראל בשנים שרשות השידור הדירה אותנו מהמסך.

לאור העובדה שהקול קורא שונה כבר מספר פעמים אנחנו רוצים להבהיר לכולכם מה בדיוק התנאים, מה יש להגיש בקול קורא הנוכחי – ועל מה עליכם לעמוד לפני שאתם מעבירים את ההצעות והזכויות שלכם למפיקים, שהם אלו שמגישים את ההצעות בשמכם לתאגיד:

1. סעיף תל"י וזכויות יוצרים – בחוזה המקורי שהוצג על ידי תאגיד השידור הציבורי לא הוכרו כלל זכויותיהם של התסריטאים והבמאים לגבות תמלוגים באמצעות חברת התמלוגים שלהם. חברת תל"י, באמצעות המנכ"ל הגב' אופירה לובניצקי באה בדברים עם התאגיד נמצא פתרון המקובל על כל הצדדים ואשר מאפשר לנו לשמור על זכויותינו.
האיגוד, ויחד אתו גם איגוד הבמאים עמד ועומד מאחורי חברת תל"י כל העת ויעמוד מאחוריה גם בהמשך ככל שיידרש – לא נוותר על זכויות היוצרים שלנו! אנחנו שמחים שאנשי התאגיד היו פתוחים וקשובים להגעה לנוסח מוסכם. חשוב להדגיש: עליכם לוודא שבחוזה שאתם חותמים עם מפיק/בית הפקה יופיע סעיף תל"י בלשון המקובלת על תל"י, והמאפשרת לכם לשמור על זכויותיכם, אם דרוש לכם סיוע אנא פנו אלינו באיגוד.

2. תנאי הסף להגשה – אכן, מפאת קוצר הזמן כפי שפורט, רק מפיקים יכולים להגיש הצעות במסגרת הקול קורא. אולם, לאחר תיקונים שבוצעו תוקנו תנאי הסף כך שלא רק מתי מעט חברות ההפקה הענקיות בשוק יוכלו להתמודד, אלא גם עוסקים מורשים בעלי מחזור עסקי קטן יותר יוכלו להגיש הצעות, לדבר יש השפעה אדירה גם על יכולתם של תסריטאים להגיש הצעות יחד עם מפיק. על כך מגיעות תודות ליו"ר פורום היוצרים הדוקומנטריים הגב' אסנת טרבלסי אשר עמלה על כך ועל עניינים נוספים המשפיעים על מפיקים ובאופן טבעי השפעתם גם מגיעה אל ציבור התסריטאים.
כדי לוודא שההצעות שלכם יגיעו בסופו של דבר ליעדם וייקראו בתאגיד, חובה עליכם לוודא שחברת ההפקה או המפיק שאיתו אתם מגישים, עומדים בתנאי הסף.

3. דרישות ההגשה של חומרים תסריטאים – במקום דרישות ההגשה המקוריות אשר עסקו בכמויות משמעותיות של חומרים כתובים, הוסכם כי דרישת ההגשה, פרט לתקציר ותיאור הדמויות יכלול טריטמנט עד 8 עמודים עבור הפרק הראשון בלבד.
אנו חוזרים ומדגישים כי דרישת הטריטמנט היא דרישה חריגה ואמורה להיות משולמת על ידי גוף השידור במסגרת הפיתוח של הסדרה. אך כאמור לנוכח הדחיפות וההתגייסות וההבטחות כי בעתיד הקרוב הקולות הקוראים יתיישרו עם הסטנדרטים המקובלים, אנו מקבלים באופן זמני את האיזון החלקי שבוצע על ידי התאגיד.

4. דחיית מועד ההגשה – לנוכח פירוט החומרים התסריטאים הנדרש להצעה ועל מנת שתסריטאי ישראל לא ימצאו עצמם עסוקים בהכנת ההצעות במהלך חופשת הפסח, הסכים התאגיד לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות בתחומי סוגה עילית בלבד – דרמה, דרמה קצרה (שאינה סיטקום), דרמה קומית / סיטקום אולפני, מיני סדרות 6-13 פרקים, קומדיה סאטירית מתוסרטת, סרטים דוקומנטריים ותכניות דוקומנטריות, תכנית תחקירים דוקומנטרית – ידחה ליום 8.5.2016 בשעה 13:00.

5. במסגרת הדיאלוג שפיתח האיגוד עם הגורמים הרלוונטיים בתאגיד, הובטח לנו כי ייצא קול קורא נוסף לפיתוחים ב"זמן הקרוב". יחד עם זאת, נאמר בפירוש שהתאגיד לא ינקוב בתאריך מדויק וישאיר את זה לשיקול דעתו.

מה זה אומר?

אם אתם אינכם מעוניינים או מסוגלים בגלל קוצר הזמן או כל שיקול אחר, להעמיד טריטמנט ראוי לפרק הראשון, זכותכם המלאה להמתין עם התקציר שלכם לקול קורא העתידי לפיתוחים. אנו כאמור נעמוד על כך שהסטנדרטים בקול קורא הבא לא יחרגו מן המקובלות בשוק.

6. האיגוד עמל בימים אלו על פניות בין היתר לסוכנים השונים של התסריטאים על מנת להבהיר את הדגשים והפרטים הנדרשים לפני חתימה על החוזה.
אנו ממליצים לכם בכל לשון, לא לחתום על העברת הזכויות שלכם עד אשר תוודאו את הדברים עם הסוכן שלכם במידה ויש לכם או עם הייעוץ המשפטי של האיגוד אשר יפעל במתכונת מורחבת על מנת לספק מענה לכל דורש.

 

אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולאחל לכולנו, אישה ואיש על פי דתם ואמונתם, חג אביב שמח, מלא בפרץ של חדוות יצירה – וששנת 2016 תירשם בהיסטוריה של היצירה הישראלית כשנת שפע, שבה היוצרים בארץ יפריחו את הפלטפורמה הכה חשובה ליצירה ולחברה בישראל – המסך הציבורי, וימלאו את המרקע בכישרון המרגש והמתמקצע שצומח כאן.

עמית ליאור
יו"ר איגוד התסריטאים

Print Friendly, PDF & Email