ליאור תמאם - מנכ"ל איגוד התסריטאיםחברים יקרים,

בואו נדבר על זכויות מוסריות.
ליוצר או לבעלים של יצירה ישנה הגנה מפני שימוש לא מורשה ביצירה שהיא קניין רוחני שלו. להגנה זו קוראים זכות יוצרים. זכות היוצרים נחלקת לשתי זכויות: האחת חומרית והשנייה מוסרית.

הזכות החומרית, היא הזכות להתפרנס מהיצירה וליהנות מפירותיה, הזכויות החומריות שלנו באות לידי ביטוי בהסכמים עליהם אנחנו חותמים – עסקתי בה מעט כאן.

הזכויות המוסריות הינן זכויות אישיות שאינן ניתנות להעברה, הן נובעות מעצם הקשר הבלתי ניתן לניתוק בין יוצר ליצירתו. זכויות מוסריות נמצאות בידיו של היוצר גם אם ויתר על כל יתר הזכויות ביצירה.

מקורה החוקי של הזכות המוסרית הינו חוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007 והדברים שם ברורים למדי:

זכויות מוסריות

 מהי אותה זכות מוסרית לפי לשון החוק?

1. "זכות הייחוס" בשפת התעשייה נהוג לכנותה ה"זכות לקרדיט", מקנה ליוצר את הזכות ששמו ייקרא על יצירתו, בהיקף ובמידה המתאימים.

2. "הזכות לשלמות" מקנה ליוצר את הזכות כי לא יוטל פגם, סילוף או שינוי צורה, או כל פעולה פוגענית ביחס ליצירה אם יש בה בכדי לפגוע בשמו הטוב או בכבודו של היוצר של היוצר.

אז מה ניתן לעשות אם נפגעו זכויותינו המוסריות?

בעקרון, ע"פ חוק זכויות יוצרים, יוצר שזכותו המוסרית הופרה, רשאי לתבוע נזיקית בשל הפרת זכותו. התביעה יכולה להיות בשל אי אזכור שם היוצר על גבי יצירתו, או בשל סילוף יצירתו ושינויה, בצורה בפוגעת בכבודו ובשמו.

ואולם, רגע לפני שאתם נכנסים לבתי משפט, בואו להיפגש איתנו, נוכל לעזור לכם לשמור על זכויותיכם ולהנחות אתכם כיצד עליכם לפעול.
אנחנו מזמינים כל יוצר שמרגיש שזכות מוסרית שלו נפגעה לפנות אלינו, בכוחו של האיגוד לפעול על מנת לגרום לגופים לעמוד בחובותיהם על פי חוק לשמור על זכויותיהם של יוצרים בישראל. לא תמיד זה נכון לתבוע ולעיתים פנייה של האיגוד יכולה לסייע רבות לפתרון הבעיה מבלי לערב הוצאות נוספות אשר יידרשו לפעילויות משפטיות.

פנו אלינו, גם אם יש לכם סוכן/עו"ד שפועל בשמכם, פנו אלינו על מנת שנדע מה מתרחש בתעשייה ונוכל לגבש תוכניות פעולה אסטרטגיות משותפות לשמירה על זכויותינו ולסייע לכם ולחברי האיגוד האחרים  לשמור על זכויותיהם.

כתמיד אתם מוזמנים להוסיף ולפנות אלינו בשאלות על זכויות מוסריות או על כל דבר אחר ולנצל את משאבי הידע של האיגוד על מנת להכיר את זכויותיכם ומה אתם יכולים לעשות על מנת לשפרן.

 

Print Friendly, PDF & Email