ליאור תמאם - מנכ"ל איגוד התסריטאיםחברים יקרים,

השבוע, נישאים על גלי ההצלחה של השבוע שעבר כשהצלחנו להביא לידי שחרורם של כספים לתאגיד השידור הציבורי, התפנינו לטפל בבעיות שמאפיינות את הקול הקורא שהוציא התאגיד.
קיימות שלל בעיות במסמכי המכרז, חלקן מעסיקות את ציבור המפיקים בישראל ואני בטוח שהללו באמצעות נציגיהם פעלו ופועלים על מנת לתקנו ולמנוע פגיעה בשוק.

אנו כמייצגי התסריטאים, הבענו את התנגדותנו הנחרצת לתנאי החוזה לדוגמא שהוצגו, בפרט לסעיפים הפוגעים בזכויות היוצרים ובזכויות לתמלוגים. הדגשנו כי – אנו לא נסכים עם פגיעה בזכויות היוצרים או בתמלוגים בשום אופן.

כמו כן, הקול הקורא שהוצא איננו עומד בסטנדרטים אותם מקפיד האיגוד לדרוש מכלל המשדרים בארץ, הדרישה להגשה של טריטמנט מלא הינה דרישה לא סבירה. טריטמנט הינו תוצר של עבודת פיתוח תסריטאית מקצועית, אשר יש לשלם עליה שכר עבודה. הדרישה להגשת טריטמנט כמסמך ראשוני מהווה למעשה דרישה מהתסריטאי שיעבוד חינם.

הואיל ואנו יודעים בוודאות שחומרים מפותחים מצויים בשוק וטרם נמצא להם גוף שיפיקם ביקשנו שיהיה ברור שניתן להגישם וכי התאגיד יעמוד בהתחייבויות הנדרשות על מנת לשחרר את החומרים מגופי השידור שפיתחו אותם.
אנחנו הרי מבינים היטב את הבהילות הנדרשת להפקת חומרים חדשים בתאגיד השידור הציבורי על מנת שניתן יהיה להעלות אותם על מסכי התאגיד בהקדם, על כן ייתכן שבמידה מסויימת אנו סלחניים כלפי אי אילו סעיפים.
אולם, ביקשנו והדגשנו  והבהרנו כי לא יהיה מקובל עלינו שהקול הקורא החריג הזה יהווה את נוהל פרסום הקולות הקוראים על ידי תאגיד השידור הציבורי וכי אנו מצפים ומקווים שיוצאו גם קולות קוראים לפיתוח של תוכניות ולא רק להפקתן.

הדברים מתנהלים על מי מנוחות לעת עתה ואנו נעדכן בהמשך.
אם יש לכם שאלות בנושא הזה או בכל נושא אחר אנא צרו עמנו קשר.

Print Friendly, PDF & Email