"… הנה כי כן, ולנוכח עמדת הממונה בהליך שלפניי, הקנה תיקון 4 לחוק הקולנוע ליוצר זכות מן הדין לנהל את זכויות היוצרים שלו במסגרת "תאגיד זכויות" דוגמת תל"י. לרבות לצורך ניהול משותף של זכויות שידור והעמדה לרשות הציבור, פעילות שכאמור, הממונה לא מצא בה כדי להצדיק אישור הסדר כובל, והכל על מנת "לעודד יצירה קולנועית ישראלית""

כבוד השופטת תמר בזק רפפורט

ליאור תמאם - מנכ"ל איגוד התסריטאיםמילים אילו מייצגות ניצחון במאבק ארוך שנים, מאבק שהחל בימים בהם תסריטאים ובמאים הרימו את ראשם והחלו לדרוש את המגיע להם והקימו את חברת תל"י. הרעיון שהנחה אותם היה כי לתסריטאי ולבמאי בקולנוע ובטלוויזיה יש זכות בסיסית להבטיח השתתפותו בהצלחת היצירה שלו לכל ימי חייו ולאחר מכן ליורשיו. את הזכות הזאת אפשר היה לממש רק יחד – תסריטאים ובמאים, דואגים בעצמם לאינטרסים המשותפים שלהם.

בתום חמש עשרה שנים של פעילות ולאחר שנה של מאבק רחוב אותו הובילו איגודי התסריטאים והבמאים הרעיונות הללו הפכו לחוק, ועתה גם להלכה משפטית. התוצאה: מעמדם של התסריטאי ושל הבמאי התחזק מאוד.

ומה אנחנו כאיגודים יכולים ללמוד מכך? כוחנו באחדותנו, כשאנחנו בוחרים מטרה, ופועלים באחידות על מנת להשיג אותה אנו יכולים להשיג דברים גדולים. בתוך שנה אחת הצלחנו להניע מהלך של חקיקה מראשית מעשה ועד שנגמר, הכל באמצעות פעילות לובי ופעילות ציבורית שהתאפשרה רק בזכות השתתפות תסריטאים ובמאים, ונכונות לתת מזמנם וממרצם.

כפי שמנכ"לית תל"י אופירה לובניצקי כתבה בדבריה לחברי תל"י: "זוהי רק ההתחלה!" נכונו לנו עוד מאבקים בעתיד ויחד נצליח בכולם!

חג שבועות שמח וסוף שבוע נעים!

Print Friendly, PDF & Email