האסיפה השנתית בה אתם שומעים מאיתנו סיכום של השנה החולפת, מצביעים ומחליטים על כמה סעיפים לשנה הבאה, ופוגשים אחד את השני. בזום.

יום ראשון ה-13/09/20 בשעה 20:30.

אנו מצרפים את הדוחות לעיונכם מבעוד מועד וזמינים לענות על שאלות.

דוח מילולי 2019

דוח כספי 2019

Print Friendly, PDF & Email