מועצת הקולנוע ישראל משרד התרבות לוגו משותף

‏08/02/2017

מידעון מועצת הקולנוע- מס' 1

המועצה הישראלית לקולנוע – הוקמה בשנת 2000 מתוקף חוק הקולנוע התשנ"ט 1999 והיא אחראית על ביצועו. עניינה של המועצה הוא לגבש מדיניות ומבחנים שמטרתם חלוקה עניינית ושוויונית של תקציב התמיכה בתחום הקולנוע.

על פי החוק לעידוד הקולנוע הישראלי, התקציב נועד לתמוך ביוצרים תוך הבטחת חופש היצירה ומתן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל, להשקפות השונות הרווחות בה ולערכיה. מבחנים אלו נועדו לתמיכה במוסדות ציבור לצורך קידום המטרות שנקבעו בחוק, תוך התחשבות במגמות ובתמורות המתרחשות מעת לעת בתחום הקולנוע.

בין תפקידי המועצה: מתן ייעוץ לשרה בכל נושא הנוגע למדיניות בתחום הקולנוע. פיתוח צביון תרבותי מקורי ישראלי ומתן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל, להשקפות השונות הרווחות בה. קידום ועידוד יצירה, הפקה והפצה של סרטים ישראליים. עידוד שיתוף פעולה בינלאומי בתחום הקולנוע . קידום ועידוד שיווק של היצירה הישראלית בחו"ל. עידוד פסטיבלים. תמיכה בשימור הסרט הישראלי. מתן תמיכות לבקשות הגופים העוסקים בתחום ע"פ המבחנים שנקבעו בסעיף 12 לחוק.

סיכום פעילות מועצת הקולנוע לשנת 2016

במהלך שנת 2016 בחנה מועצת הקולנוע 50 בקשות תמיכה בתחום העשייה הקולנועית והחליטה להמליץ על 44 בקשות של 36 גופים, מתוכם:  5 קרנות קולנוע  12 פסטיבלים, 7 סינמטקים 7 איגודים 2 ארכיונים לסרטים 3 בתחום השיווק, שעמדו בתנאי הסף של הקריטריונים לקולנוע.  לגופים אלה חולק תקציב בסך 80 מיליון ₪.

המועצה החליטה לבחון  השנה את יישום הקריטריונים החדשים שהונהגו בשנים 2014-15 כדי  לתקן ולעדכן  הטעון שינוי –  תוך התייחסות להערות ולבקשות שהתקבלו ממנהלי קרנות ומיוצרים.  לשם כך קיימה המועצה דיונים מקיפים  ובסיומם הוצעו שינויים במבחנים לחלוקת התמיכות לשרת התרבות. לעת הזאת המלצות המועצה מצויות על שולחן השרה וממתינות לאישורה.

לאחר מכן המלצות המועצה יפורסמו להערות הציבור.

בין יתר תפקידיה של המועצה לקדם ולעודד את שיווק היוצרים והיצירה הישראלית בחו"ל.  המועצה לקולנוע המליצה לשרת התרבות על הקמת ביתן הקולנוע הישראלי בפסטיבל קאן. וחלק מחבריה היו חברים בוועדת ההיגוי שייעצה למנהל האמנותי על התכנים ועיצוב הביתן.

עדכונים נוספים במידעון הבא ….

 

Print Friendly, PDF & Email