מועצת הקולנוע ישראל משרד התרבות לוגו משותף

מידעון מועצת הקולנוע מס' 2 – 

ﬠדכונים משולחן המוﬠצה

מוﬠצת הקולנוﬠ בחנה והﬠריכה 55 בקשות תמיכה בתחום הﬠשייה הקולנועית והמליצה ﬠל 47 בקשות של 37 גופים: 5 קרנות קולנוﬠ, 12 פסטיבלים, 7 סינמטקים, 8 איגודים, 2 ארכיונים לסרטים ו- 3 בתחום השיווק-
שﬠמדו בכל תנאי הסף של המבחנים.

לגופים אלה חולק תקציב בסר 80 מיליון ₪

בסוף חודש מרץ נשלחו מכתבים לגופים בהם התבשרו ﬠל גובה התקציב שהומלץ ﬠ"י מוﬠצת הקולנוע לשנה זו.

ביתך הקולנוﬠ הישראלי בפסטיבל קאן

הביתן יפﬠל זו השנה השנייה ביך התאריכים 17-28 במאי. בביתן המורחב יתקיימו פרזנטציות לפרויקטים ישראליים בפני מפיקים וראשי קרנות בינלאומיים. כמו גם פאנל בנושא אנימציה: קופרודוקציות באנימציה והצגת פיצ'ר האנימציה הראשון בנוכחות מפיקים ויוצרי אנימציה בינלאומיים, פאנל סרטים קצרים, מסיבות, קבלות פנים, ים שמש וﬠוד.

 

לסיום אנו גם גאים לבשר ש-24 סרטים קצרים של יוצרים ישראלים צעירים התקבלו ל- 2017 Short Corner Cannes.

נאחל בהצלחה ליוצרים שהגישו סרטים לפסטיבל קאן

Print Friendly, PDF & Email