נחתם הסכם היסטורי עם התאגיד, הכולל בתוכו הכרה רטרואקטיבית בסעיף תלי בכל היצירות של חברי תלי בכל שנות קיומה של רשות השידור, אשר עברו להיות באחריות התאגיד.

מאת: תל"י

מדובר בסגירת מעגל ובהכללת סעיף תלי, ב"מעוז" האחרון של התנגדות לכיבוד זכויות התסריטאים והבמאים לתמלוגים.

מאז הקמתה של תלי, סרבה רשות השידור לאפשר לתסריטאים ולבמאים לכלול סעיף תלי בהתקשרויות ליצירות המיועדות לרשות שידור. תלי השקיעה מאמצים רבים הן בהליכים משפטים, בהליך גישור (בשנת 2007) ובמו"מ. בפועל, לא ניתן היה לשלם תמלוגים לחלק גדול מחברי תלי שיש להם יצירות שהוזמנו על ידי רשות השידור.

עם סגירת רשות השידור הייתה סכנה שהמצב כבר לא יהיה הפיך, ולכן תלי עשתה שוב מאמצים רבים, הפעם במו"מ מול התאגיד, אשר לאחר הקמתו הוא בעל הקניין בנכסים של רשות השידור. לאחרונה מאמצים אלה הוכתרו בהצלחה וכאמור, נחתם הסכם המעניק את סעיף תלי רטרואקטיבית לכל יצירות חברי תלי ברשות השידור. לצורך מימוש ההסכם אנו נפנה בחודשים הקרובים לכל חברי תלי שהרפרטואר שלהם כולל יצירות שהוזמנו על ידי רשות השידור, לצורך חתימה על תוספת להסכמים שלהם עם רשות השידור.

ההסכם החדש עם התאגיד כולל הכרה מלאה בזכות התסריטאים והבמאים לכלול את סעיף תלי בהפקות התאגיד.

 

הישג לתל"י ולאיגודי היוצרים בתיקון 5 לחוק זכות יוצרים

באוגוסט 2016 פורסם תזכיר הצעת תיקון לחוק זכויות יוצרים, העוסק באכיפת זכויות ברשת האינטרנט. הצעת התיקון המקורית, כפי שהוגשה, התעלמה מהחידושים הטכנולוגיים ומה שגרוע מכך – פטרה את ספקיות האינטרנט מאחריות להעברת התוכן והציגה אותן כאדישות ופסיביות בהעברת התוכן לציבור.

ספקיות האינטרנט וגורמי הביניים האחראים להעברת התוכן הם גופים רבי עוצמה, בהם חברות ענק, שיש להם הידע והיכולת לנטר את הרשת והם נהנים כלכלית מהעניין הגובר בתוכן אור קולי, הן חוקי והן פיראטי. לכן משמעות של הסרה מוחלטת של האחריות שלהם מהווה פגיעה באינטרסים של היוצרים. במשך כשנתיים פעלה תל"י נמרצות להטמעת שינויים הכרחיים בהצעת התיקון, יצרה והובילה חזית רחבה וחזקה עם כל ארגוני היוצרים: אקום, אשכולות, שח"ם, מפיקים, אקט, הפורום וכמובן איגודי התסריטאים והבמאים.

ביום רביעי האחרון אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת את כל אותם השינויים ההכרחיים.

אנו כמובן נמשיך ונעקוב כדי לוודא שאותם שינויים הכרחיים ייכללו בנוסח שיעבור בקריאה שניה ושלישית, ויוטמעו בחוק זכות יוצרים כנדרש.

Print Friendly, PDF & Email