עם יציאת הכנסת לפגרה אנחנו מביאים בפניכם את סיכום שני מהלכי החקיקה העיקריים בתחום התקשורת, האחד נערך במסגרת ועדת קיש והשני כחלק מחוק ההסדרים.

בהתחלה זה נראה לא טוב. חברי הכנסת דיברו על ביטול מוחלט של רגולציה וביטול מוחלט של מחוייבויות התוכן שחלות על גופי השידור השונים, ונראה היה שלעמדותינו יש מעט מאוד שומעים.

התחלנו לכתת את רגלינו הלוך ושוב לירושלים לבניין הכנסת, דיברנו, שכנענו והזכרנו לכולם שטלוויזיה ישראלית היא עניין הכרחי לחברה הישראלית ולתרבות הישראלית ואין להשאיר אותה לחסדי כוחות השוק בלבד. דברינו הדהדו, לפחות חלקית, והשפענו על מודל האסדרה שנקבע:

  • במקום סכום השקעה קבוע ובלתי תלוי בהכנסות שנצבע להפקות מסוגה עילית (דרמה ודוקומנטרי) נקבע סף של 15% מתוך הכנסות הגוף המשדר, להשקעה בסוגה עילית. בטווח הקצר התוצאה תהיה שפחות כסף יגיע לסוגה העילית, אבל לטווח הארוך, בשוק פתוח, סף אחוזי מתאים יותר ויכול להניב השקעות גדולות ביצירה הישראלית. כדי לסבר את האוזן, לפי הדוחות האחרונים שמסכמים את שוק הטלויזיה, בשנת 2015 היקפו עמד על 1.2 מיליארד שקלים, מתוכם 180 מיליון הושקעו בסוגה עילית ודוקו.
  • נקבעה הגנת ינוקא לגוף שידור שהכנסותיו עד 80 מיליון שקלים לפיה הוא לא יחוייב בהשקעה בהפקות מסוגה עילית. שוב, הדבר יפגע בהשקעות בסוגה עילית, אך אנו מאמינים שלא באופן משמעותי. יש הגיון במתן הקלות לגופים חדשים וקטנים, ואנחנו שמחים שהרף שנקבע נמוך בהרבה מהסכום שהוצע בתחילה, שעמד על 200 מיליון שקלים.
  • השתנתה החקיקה המגדירה את סמכות המועצות לקבוע הגדרות של תתי ז'אנרים. רבים מהחברים באיגודי היוצרים חוששים מאוד מפני התיקון הזה, שעשוי להוביל לשינוי של הגדרות הז'אנרים ולפגוע בתתי ז'אנרים מוכרים, אך כולם מסכימים שמודל השידורים המשתנה והתכנים והפורמטים של הדור החדש יוכלו להעזר בגמישות והרחבה של ההגדרות. בעידן בו משך סדרה, אורך פרק, וערבוב ז'אנרים הוא עניין יום-יומי, מן הראוי שגם ההגדרות והמועצות תצעדנה עם הזמנים.

מה שלא נעשה וחבל זו הטלת מחוייבויות על סלקום ופרטנר – גופי השידור החדשים המשדרים מעל גבי רשת האינטרנט. זאת על אף שהעלינו, בסיועה של חברת הכנסת נורית קורן, נוסח לתיקון החוק שהונח על שולחן הכנסת. וועדת הכנסת סירבה לדון בתיקון בשלב זה, אך הובטח לנו כי מיד כשתשוב מהפגרה יגישו משרד התקשורת בשיתוף עם משרד האוצר הצעת חוק בעניין. אנו נעשה כל מאמץ ונוודא שיקיימו את ההבטחה.
היצירה הישראלית הטלוויזיונית צפוייה להמשיך להוביל את הטלוויזיה הישראלית לשיאים חדשים ולהביא כבוד רב ליוצרים הישראלים ולמדינת ישראל.

נאחל הצלחה לגופי השידור השונים, שנכנסים למתווי אסדרה חדשים ושונים ונאחל להם שהמתווים החקיקתיים החדשים יהיו מועילים ויובילו את אותם להצלחות כלכליות.

הצלחתם של גופי השידור היא הצלחתה של היצירה הטלוויזיונית הישראלית.

תודה ענקית לאיתמר אביטן מנכ"ל אקט הנכנס, ולאסף אמיר מאיגוד המפיקים שייצגו אותנו בכנסת כמעט בכל הדיונים, משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה.

נודה לחבר הכנסת איתן כבל יושב ראש ועדת הכלכלה, שכתמיד טרח לשמור על האינטרסים של היצירה הישראלית, ולכל חברי הכנסת שהשתתפו בדיונים.

הטלוויזיה הישראלית אינה רק עסק כלכלי אלא גם נכס תרבותי ישראלי מהמעלה הראשונה, נכס שלציבור יש זכות לצרוך אותו ברמה הגבוהה ביותר ובאיכות הטובה ביותר.

 

אם יש לכן שאלות או הערות על כל אחד מהסעיפים שפורטו למעלה, או שאתם מעוניינים להצטרף אלינו בהמשך הלובי והמאבק למען היצירה המקורית ושוק התקשורת – אתם מוזמנים ליצור קשר.

Print Friendly, PDF & Email