הצטרפות לאיגוד

קרנות

שרת התרבות לימור לבנת, שהודיעה השבוע על פרישתה מהחיים הפוליטיים, היתה שלא בידיעתה, חברתי לדרך. לא לדרך הפוליטית אלא חברה לדרך במובן זה שתחילת הפעילות הפוליטית שלה התרחשה באוניברסיטת תל אביב בדיוק באותן שנים סוערות שבטרם מלחמת יום הכיפורים, שבהן עוצבו דעותינו הפוליטיות כל אחד בכיוונו. בהיותי אז חבר במועצת הסטודנטים של האוניברסיטה, ניסתה לבנת, יחד עם שותפה אז, מיכה רייסר המנוח, לשכנע אותי להצביע לליכוד בבחירות להתאחדות הסטודנטים. בהיותי אדם נוסטלגי מטבעי, איני יכול עכשיו שלא לחשוב על כך שמכיוון שהקריירות שלנו החלו פחות או יותר באותו זמן, ועכשיו הגיעה הקריירה שלה לסוף הדרך, סימן שאולי גם אני…

שרת התרבות לימור לבנת, שהודיעה השבוע על פרישתה מהחיים הפוליטיים, היתה שלא בידיעתה, חברתי לדרך. לא לדרך הפוליטית אלא חברה לדרך במובן זה שתחילת הפעילות הפוליטית שלה התרחשה באוניברסיטת תל אביב בדיוק באותן שנים סוערות שבטרם מלחמת יום הכיפורים, שבהן עוצבו דעותינו הפוליטיות כל אחד בכיוונו. בהיותי אז חבר במועצת הסטודנטים של האוניברסיטה, ניסתה לבנת, יחד עם שותפה אז, מיכה רייסר המנוח, לשכנע אותי להצביע לליכוד בבחירות להתאחדות הסטודנטים. בהיותי אדם נוסטלגי מטבעי, איני יכול עכשיו שלא לחשוב על כך שמכיוון שהקריירות שלנו החלו פחות או יותר באותו זמן, ועכשיו הגיעה הקריירה שלה לסוף הדרך, סימן שאולי גם אני…