אמש (שלישי) עברה בקריאה ראשונה בכנסת הצעת החוק לביטול הרגולציה על הערוצים הייעודיים.

כחלק מהשינוי, לערוצים הללו יוענקו הקלות, ביניהן, פטור מהשקעה בהפקות מקור. במקביל להצעת החוק, הממשלה מקדמת רפורמות נרחבות נוספות בשוק היצירה המקורית, שישפיעו על כל אחד ואחת מאיתנו.

מאת: מערכת איגוד הבמאיות והבמאים

כזכור, משרד התקשורת ומשרד האוצר מגבשים יחד שורת רפורמות בעלות השפעה רחבה על שוק היצירה המקורית, כשחלקן מקודמות כהצעות חוק נפרדות וחלקן צפויות להשתלב בחוק ההסדרים.

אמש (שלישי) עברה בקריאה ראשונה בכנסת הצעת החוק לביטול הרגולציה על הערוצים הייעודיים (ערוץ 20, ערוץ 9, ערוץ 24 וערוץ הלא טיוי). על פי הצעת החוק, ערוצים אלו יהפכו לערוצים מסחריים לכל דבר ויועברו לפיקוחה של הרשות השנייה.

כחלק מהשינוי, לערוצים הללו יוענקו הקלות ("הגנות ינוקא"), ביניהן גם פטור מהשקעה בהפקות מקור – כל עוד לא יגיעו לרף מסוים של נתח משוק הפרסום בטלוויזיה. ע"פ הצעת החוק המקורית, שהוצגה לראשונה בוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכלכלה שהוקמה בבהילות לשם הדיון בהצעה, רק גוף אשר יגיע לנתח שוק של 20% יחויב בהשקעה בהפקות מקור.

מודל זה יאפשר מצב בו יצטרפו גופים רבים לשוק, שכל אחד מהם יהיה בעל נתח שוק נמוך מ–20% וכולם יהיו פטורים מחובות השקעה בהפקות מקור. בנוסף, כל הקלה שתינתן לגופים "המסחריים החדשים" תוביל בהכרח למתן הקלות לגופי השידור הקיימים.

נציגי ונציגות איגודי היוצרים נכחו עד כה בכל דיוני הוועדה המשותפת שדנה בביטול הרגולציה על הערוצים הייעודיים (3 דיונים בטווח של שבוע, טרם העברת החוק בקריאה ראשונה), השמיעו התנגדות למתווה המוצע והתריעו בפני הסכנות הקיימות במימושו.

כפועל יוצא של "מתקפת הסמסים" של חברי וחברות האיגודים לחברי הוועדה, נוכחות נציגי ונציגות האיגודים בדיוני הוועדה והזעקה כנגד הפגיעה המסתמנת בשוק היצירה המקורית, שונה נוסח החוק כך שהוצע כי ייקבעו חמישה סוגי ערוצים, בהתאם לנתח השוק שלהם: ערוץ זעיר ייעודי, ערוץ זעיר, ערוץ קטן, ערוץ בינוני וערוץ גדול – והחובה להשקעה מסוימת בהפקות מקור תחל כשהערוץ יגיע ל-11% מנתח השוק ("ערוץ קטן"), זאת בניגוד ל-20% בהצעה המקורית.

על אף שמדובר בשיפור מהמתווה הראשוני, גם המודל הנוכחי אינו מספק, זאת גם משום שגוף שיגיע לנתח של 10% עדיין לא יחויב כלל בהפקות מקור וגם משום שאחוזי ההשקעה שנקבעו לשאר סוגי הערוצים אינם מספקים.

עם זאת, צפויים עוד שינויים בחוק, לאחר שזה כאמור עבר אמש בקריאה ראשונה וישוב לשולחן הוועדה. איגודי היוצרים ימשיכו לפקוד את דיוני הוועדה ולהביא לידי כך שכבר עם הגיעו של גוף לנתח שוק של 5% יחויב בהשקעה בהפקות וכי יוגדלו האחוזים אותם יידרשו שאר הערוצים להשקיע.

במקביל לדיונים בהצעת החוק להפיכתם של הערוצים הייעודיים לערוצים מסחריים, יקודמו רפורמות נוספות בשוק באמצעות חוק ההסדרים, ביניהן: ביטול חובת ההשקעה ב"תוכניות מיוחדות" ומיקוד הסוגות ל"דוקו" ו"דרמה", הסמכת מועצת הרשות השנייה ומועצת הכבלים והלוויין להתיר לערוצים לשלב פרסום סמוי (פרט לשידורי חדשות ותוכן לילדים), אישור בדיעבד של לוח השידורים, הגדלת דקות הפרסום המותרות לשידור, ועוד.

מאחר ותיקוני החקיקה האמורים טרם פורסמו, איגודי היוצרים יגיבו עליהם לכשיופצו.

עם זאת, יש לציין כי שתי רפורמות חשובות במיוחד לשוק היצירה, שהומלצו ע"י הוועדה המייעצת לעניין הסדרת הרגולציה על שוק השידורים ("ועדת פילבר"), הוצאו מחוק ההסדרים ואין ודאות מתי ואם יקודמו.

הראשונה, המלצת הוועדה כי לגוף שידור תהיה בעלות של 50% לכל היותר ביצירה, בזכויות היוצרים בה ובזכות להכנסות מכל מסחור עתידי, והשנייה, החלת החובה להשקעה בהפקות מקור על פלטפורמות השידור על גבי האינטרנט (דוגמת סלקום TV ופרטנר TV).

נדמה שאין צורך להרחיב במשמעות הקריטית שיש לקידום שתי היוזמות הללו והאיגודים ימשיכו לפעול בכל הדרכים שיש ברשותם על מנת לקדמן.

שוק היצירה המקורית חווה ויחווה רעידות אדמה של ממש, שמשפיעות על כל אחד ואחת מאיתנו ומעמידות את פרנסתנו בסכנה. אנחנו נמשיך לפעול כדי להביא לידי כך שכל גוף שידור בישראל שאוחז ב-5% נתח שוק לפחות, בכל פורמט שידור, ישקיע בהפקת תוכן מקורי, נמשיך להגן על שוק ההפקות העצמאיות ולהיאבק ביחסי הכוחות הבלתי שוויוניים, בלשון המעטה, בשוק ונגלה אפס סובלנות לרמיסת שוק היצירה המקומית.

אנו מבקשים שתישארו קשובים וקשובות לעדכוני האיגודים והיו דרוכים ודרוכות לכל קריאה לפעולה, אם תידרש.

 

Print Friendly, PDF & Email