זיו נווה, ראש מחלקת הדרמה של תאגיד השידור הציבורי מבקשת להבהיר את הדברים הבאים, המיועדים לכלל היוצרים אשר הגישו הצעות לתאגיד:

הבהרה לכלל היוצרים שהגישו הצעות 1_001
Print Friendly, PDF & Email