בתום פעולה ממושכת של האיגוד, הגיע הערוץ להסכמה עם חברת תל"י על נוסח תוספת לחוזי התסריטאים והבמאים אשר יאפשר להם לקבל תמלוגים עבור שידור יצירותיהם | הפעולה התאפשרה בזכות יוזמתם וערנותם של חברי האיגוד העובדים בערוץ

לפני כשנה פנה אל איגוד התסריטאים חבר איגוד שעבד כתסריטאי בהפקות של ערוץ מאיר (המשודר באינטרנט ובאפיק 96 בטלוויזיה) ושם לב כי החוזה שעליו חתם מול הערוץ אינו מאפשר לו לגבות את התמלוגים המגיעים לו בחוק בהיותו תסריטאי היצירה המשודרת.

לאחר בירור לגבי היקף התופעה והדרכים לפתרונה, צורפו לאיגוד אלו מן התסריטאים והתסריטאיות של ערוץ מאיר שטרם היו מאוגדים, והאיגוד פנה בשמם לערוץ במטרה למצוא את הפתרון הראוי לבעיה. אנו שמחים לדווח כי לאחר סבב ראשון של שיחות הצליח האיגוד להבהיר לערוץ את זכותם החוקית של תסריטאיות ותסריטאים, במאיות ובמאים לתמלוגים עבור שידור יצירותיהם, וכך נסללה הדרך למו"מ בין הערוץ לבין חברת תל"י על נוסח חדש (ותיקון רטרואקטיבי) לחוזי היוצרים.

האיגוד ליווה את היוצרים בהתנהלותם מול חברת תל"י ומול הערוץ, וכעת אנו שמחים לבשר כי הערוץ החל בחתימה על החוזים החדשים וכי כל התסריטאים והתסריטאיות העובדים בערוץ מאיר וחברים בתל"י יוכלו מעתה לקבל באמצעותה תמלוגים על שידור יצירותיהם.

חשוב להודות לאנשי ערוץ מאיר, על נכונותם לדון בדברים ועל פתיחותם לפתרונות יצירתיים, כמו גם להודות לאנשי תל"י על סיועם המקצועי לשמירת זכויותיהם של היוצרים בערוץ ושל יתר חברי תל"י.

חשוב מאד להדגיש כי המהלך לא היה מתאפשר אלמלא ערנותו ותודעתו האיגודית של התסריטאי שהביא את הבעיה לפתחו של האיגוד והשכיל להבין הן את זכויותיו שאינן מקבלות מענה ראוי. אותו תסריטאי רתם ואיגד את יתר התסריטאים והבמאים  של הערוץ לפעולה משותפת יחד עם האיגוד, ובכך יזם את פתרון הבעיה.

חברי וחברות האיגוד מוזמנים ואף נדרשים להמשיך ולפנות לאיגוד בכל סוגיה מקצועית שבה אתם חווים קושי במימוש זכויותיכם כתסריטאים ובעלי זכויות יוצרים.

צרו קשר עם האיגוד>>

Print Friendly, PDF & Email