הוועדה לבחינת הפקות מקור בערוצים המסחריים שהוקמה ע"י שר התקשורת לשעבר גלעד ארדן הגישה את המלצותיה לרוה"מ | המלצות דרמטיות לציבור היוצרים והמפיקים

הוועדה לבחינת הפקות מקור בערוצים המסחריים (ועדת איל) הגישה השבוע את המלצותיה לרוה"מ, והמלצות אלו כוללות בשורה דרמטית עבור ציבור היוצרים והמפיקים בישראל. בין היתר ממליצה הוועדה לעגן בחקיקה חלוקת זכויות שווה בין הגוף המשדר לבין היוצרים והמפיקים (לעומת המצב כיום שבו שומרים חלק מן הגופים המשדרים חלק של כ-80% בבעלות ביצירה), ולהגביל את בלעדיותו של גוף השידור ביצירה לשלוש שנים בלבד.

אם ייושמו מסקנות הוועדה, הדבר יהווה בשורה משמעותית עבור יכולתם של תסריטאים ותסריטאיות להתפרנס בכבוד ממכירת יצירותיהם. ועדת איל הוקמה ע"י שר התקשורת לשעבר גלעד ארדן, ועל אף העובדה כי בתקופה שעד הבחירות לא יתאפשר יישום בפועל של המלצות הוועדה, הן מהוות תשתית חשובה לשינוי חקיקתי ורגולטורי עתידי שיטיב עם יוצרי הטלוויזיה בישראל.

כזכור, איגוד התסריטאים הגיש לוועדת איל נייר עמדה משותף, ביחד עם איגוד המפיקים ואיגוד הבמאים, וכפי שכותבת הוועדה בדו"ח הסופי: "העובדה ששלושת האיגודים, שביניהם יש גם חילוקי דעות וניגודי אינטרסים (…) בחרו לשתף פעולה ולהתמקד בבקשות להגנות מפני הגורמים המשדרים ולא אחד מפני האחר, מחזקת את מסקנות הוועדה".

לקריאת הדו"ח המלא של ועדת איל>>

וואלה!: ועדת אייל הגישה המלצותיה לרה"מ: "שקיפות, הפרדה וביזור"

דה מרקר: הקרב על הכסף הגדול בשוק הטלוויזיה: "קשת ורשת שולטות במרבית ההפקות"

גלובס: "גופי השידור אמרו לנו: על מה המפיקים בוכים? הם לא עושים כלום"

Print Friendly, PDF & Email