זו ההזדמנות שלכם להשתלב ב'כאן חינוכית' כלקטורים ויועצי תוכן או כתסריטאים בעלי תוכנית

חשוב: אם תגישו מועמדות ללקטורה ותתקבלו לא תוכלו להגיש הצעות לתכניות ל'כאן חינוכית' לתקופה של שלוש שנים.

מסמכי הקולות הקוראים לשני המכרזים:

קול קורא ליועצי תוכן ולקטורים – דדליין לשאלות הבהרה 26/9/18, דדליין להגשה 10/10/18 בשעה 17:00

קול קורא לתוכניות כאן חינוכית – דדליין לשאלות הבהרה 26/9/18, דדליין להגשה 21/10/18 בחצות

עמוד המכרזים של החינוכית עם מסמכי ההגשה (בתחתית העמוד)

כאן חינוכית קולות קוראים
Print Friendly, PDF & Email