כאן – תאגיד השידור הציבורי מזמין יוצרים ומפיקים להגיש הצעות לסדרות דרמה מתוסרטות.

  1. היצירה הישראלית היא מעמודי התווך של השידור הציבורי ואנו מאמינים בכוחה לעורר הזדהות ומחשבה בקרב קהל רחב ומגוון, להעשיר את השיח התרבותי ולקדם שיח ציבורי. לתוכן המקורי יש איכות ויראלית, והוא זוכה לתפוצה רחבה וצפייה מרובה גם ברשת. יינתן יתרון להצעות שישלבו תוכן והתאמות ייחודיות ומקוריות לשידור גם בפלטפורמות הדיגיטליות וברדיו.
  2. לתשומת ליבכם! הקול הקורא הוא שנתי, כך שניתן להגיש הצעות לאורך השנה ובהתאם למועדים המפורטים בסעיף 5 .עם זאת, ייתכן ויהיו שינויים בסוג הסדרות לגביהן מבוקשות ההצעות כאמור בטבלה שבסעיף 4 .ככל שהתאגיד יעדכן את הטבלה, יפורסם עדכון טרם פתיחת הקול קורא הבא.
  3. התאגיד מבקש הצעות לסדרות מתוסרטות בדגשים הבאים:
    1. סדרות שההוויה הישראלית היא חלק בלתי נפרד מעולם התוכן שלהן והן רלוונטיות לצופה הישראלי ולמציאות חייו כאן.
    2. סדרות המאירות פנים וזהויות רבות בחברה הישראלית על שלל גווניה.
    3. סדרות עם רובד רגשי עשיר.

את סוגי ההצעות ולוח הזמנים תוכלו למצוא בקול הקורא המלא.

מסמכי הפקה ומסמכים נוספים תוכלו למצוא כאן תחת הכותרת 'קול קורא'.

Print Friendly, PDF & Email