הקרן תקיים שלושה מועדי הגשה עד סוף שנת 2019:

מועד מסלול מרכזי בחודש אפריל 2019

מועד מסלול ביכורים ומסלול יוצרים ותיקים בחודש יולי 2019.

מועד מסלול עצמאי ומסלול השלמת הפקה בחודש נובמבר 2019.

לגבי מועדי השקעה בפיתוח תסריטים תבוא הודעה נוספת.

הקרן לא תקיים מועדים נפרדים לסרטי ילדים, קומדיות, אנימציה, סרטי מד"ב והפקות

בקו-פרודוקציה. חבילות בקטגוריות אלה יוגשו בכל אחד מהמועדים, לפי בחירת המגיש. ויקראו עם כל התסריטים שיוגשו במסלול ובמועד כאמור.

 

כל מגיש/ה רשאי/ת להגיש את התסריט לקריאה ומיון 3 פעמים. אין חובה להישאר באותו מסלול הגשה בהגשות השונות.

 

מגישים מתבקשים לקרוא בעיון את נהלי ההגשה ולהגיש את כל המסמכים בהתאם לדרישת הקרן ועל פי הדוגמאות שבאתר.

 

השקעת הקרן מותנית בקבלת תקציב ממשרד התרבות והספורט.

הגשת בקשות להשקעה באמצעות מערכת ההגשה המכוונת באתר הקרן, שמות כל היוצרים לרבות התסריטאים יירשמו במערכת ולא יועברו ללקטורים.

תשובות יועברו למגישים בתוך 4 חודשים ממועד סגירת המועד.

 

מועד ההגשה הקרוב הוא במסלול המרכזי

המועד יפתח בתאריך 25/03/2019 וייסגר בתאריך 28/04/2018

במועד זה ייקראו ויבחנו חבילות הפקה "במסלול המרכזי" בלבד.

במסלול הקריאה המרכזי השקעת הקרן היא בסך של 2 מיליון ₪. תוקפו של אישור השקעה הוא עד שנתיים ממועד ההודעה.

Print Friendly, PDF & Email