מועד הגשה למענקי סיוע להפקת סרטים קצרים לקרן אלי גלפנד לשנת 2020
רשאים להגיש את הבקשה למענק סיוע להפקה מהקרן:

סטודנטים לקולנוע, במאים ובמאיות בלבד, אזרחי ישראל, בני/ות 18 ומעלה, אשר ברשותם עבודת בימוי קודמת, המשקפת את יכולתם. וברצונם להגיש לקרן, תסריט לסרט עלילתי או דקומנטרי קצר עד 30 דקות או סרט אנימציה עד 10 דקות העומד לפני הפקה, או שכבר החלו בהפקתו ובתנאי שהסרט נמצא לפני מיקס.

מדובר בהגשת תסריטים בלבד לסרטים שלא הוזמנו על ידי מוסד או גוף כלשהו.

המגישים יכולים להגיש בקשה אחת בלבד לתמיכה מהקרן.

לא ניתן להגיש תסריטים שנדחו בעבר ע"י הקרן.

הבקשה תכלול את הפרטים הבאים:

פרטי המגיש:

שם מלא, שנת לידה, כתובת, טלפון, מייל, ניסיון קודם בתחום הקולנוע, פרטים על לימודי קולנוע, פירוט עבודות קודמות (ניתן לצרף עבודות קודמות בכתובת לינק, או דיווידי או דיסקונקי בשני עותקים). יש לצרף אישור לימודים מהמוסד בו לומד הסטודנט קולנוע.

בתוכן ההצעה יש להגיש:

פרטי המגיש, שם הסרט והג'אנר, תסריט מלא, סינופסיס, דף דמויות.

בנוסף יש לצרף פרטים על הסרט המתוכנן: פורמט, אורך בדקות, שמות בעלי התפקידים הראשיים, תקציב משוער עפ"י סעיפי ההוצאה השונים, ופירוט כל מקורות המימון הנוספים. בהצעה דוקומנטארית יש להגיש בנוסף תקציר תחקיר.

את בקשת הסיוע על כל הפרטים והתסריטים יש להגיש ב 2 עותקים המאוגדים בנפרד, מצורפים באותה מעטפה. על כל עותק של הבקשה ועל המעטפה יש לרשום שם מלא, מספר טלפון וכתובת מייל.

מועד ההגשה: מתאריך: 1/2/20 ועד לתאריך 1/4/20

לתשומת לבכם: בקשה שלא תכלול 2 עותקים מאוגדים בנפרד במעטפה אחת, ואת כל הפרטים המצויינים ולא תוגש לפי ההנחיות, ובקשות שיגיעו לאחר ה 1/4/20 לא יתקבלו ולא יוגשו לעיון הלקטורים.

התסריטים לא יוחזרו לאחר הקריאה.

את בקשות יש לשלוח לכתובת:                                                              

התאחדות ענף הקולנוע בישראל  ת.ד 11322   ת"א  6111202

במסירה ביד: רח' פינסקר 16, ת"א. בימים א'-ה' בין השעות 14:00 – 09:00 בלבד (למעט חגים וחוה"מ). אין להשאיר בקשות בתיבת הדואר!     

לבירורים נוספים ניתן להתקשר למשרדי הקרן: 03-6295138/9, בימים א' – ה' בין השעות 14:00 – 09:00 בלבד, או למייל [email protected]

תשובות ימסרו לזוכי המענק בלבד,  עד סוף יוני 2020.

 

בברכה ובהצלחה,

אורלי פלדהיים

מנהלת אמנותית

קרן אלי גלפנד לסרטים קצרים

 

Print Friendly, PDF & Email