קרן הקולנוע הישראלי

מודיעה על:

 

מועד הגשת בקשות להשקעה בהשלמת הפקה

לסרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא,

המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע

 

את הבקשה ניתן להגיש החל מיום ראשון ה-15 באוקטובר 2017, ועד יום שלישי ה-31 באוקטובר 2016.

 

הגשת הבקשות להשקעה בהשלמת הפקה תעשה באופן מקוון באמצעות כניסה/ הרשמה לאזור האישי באתר הקרן.

 

מידע על מסלולי ההשקעה בהפקה ניתן למצוא באתר הקרן: www.filmfund.org.il

או במשרדי הקרן: שד' יהודית 12, תל אביב, טל': 03-5628180

Print Friendly, PDF & Email