ההגדרה "יוצר" – (Created By) ברורה מאוד, חד ערכית ומבוססת על עקרונות דומים בכל מדינה בעולם בה מתנהלת תעשייה מקצועית. אלו עקרונות אשר מאפשרים ומסדירים את זכויות היוצר ביצירתו ונגזרות ממנה גם הסחירות הבינלאומית והמקומית של היצירה.

כאיגוד המייצג את תסריטאי ישראל ורבים מיוצרי הטלוויזיה, אנחנו מוצאים לנכון לרענן את הכללים וההגדרות ליוצר/ת סדרה על מנת לבצע יישור קו בתעשייה, למנוע אי הבנות, חוסר ודאות ועוול כלכלי ומוסרי כלפי היוצר/ת/ים.

חשיבות השמירה על הזכות להיקרא "יוצר" הינה עליונה ומצויה בשורש זכויות היוצרים, וחורגת משיקולים כלכליים בלבד אל שיקולים מוסריים. בשל כך, חוק זכויות יוצרים מגדיר את זכות זו כזכות מוסרית, בלתי ניתנת להעברה לאחר, וברת ענישה פלילית ועילה נזיקית, ללא צורך בהוכחת נזק.
בנוסף לכך, הקרדיט "יוצר/ת" מגלם בתוכו משמעות כלכלית לא מובטלת במקרים בהם הסדרה נמכרת לחו"ל, כפי שהיא או למטרות עיבוד (רימייק), וכן במכירות המשך בגלגולים שונים בשוק המקומי.

"יוצר/ת סדרה"- הוא מי שכתב בפועל את התסריט של הפרק לדוגמא (pilot episode) בעונה הראשונה של הסדרה וגם כתב בפועל אחד משני המסמכים הבאים:
  1. תקציר הסדרה (pitch document): המסמך הראשוני שהוביל לפיתוח הסדרה.
  2. תנ"ך סדרתי (bible) של העונה הראשונה.
למען הסר ספק:
רעיון, לרבות ייעוץ או המלצה וסיעור מוחות, תהליך ושיטות ביצוע, עריכה, וכדומה, אינם בגדר כתיבה בפועל לצורך סעיף זה ובכלל ומוחרגים בחוק זכויות יוצרים (ר' סעיף 5  לחוק זכויות יוצרים).
הגדרות מסייעות:
תקציר סדרה: (Pitch Document), הינו המסמך הראשוני שהוביל לפיתוח הסדרה. לרוב זהו מסמך של 5 – 10 עמודים המגלמים את הרעיון המרכזי של הסדרה (שעל פיו לעיתים גוף השידור העניק לאותה סדרה פיתוח.)
תנ"ך סדרתי: (Bible) מסמך הכולל מתווה עונתי, תיאור דמויות ושלושה עד ארבעה סינופסיסים (תקצירים) פרקיים, אשר נכתבו במסגרת הפיתוח.
מתווה עונתי:  (Season Arc) כאמור, חלק מהתנ"ך הסדרתי. מסמך כתוב בהיקף של כחמישה עשר עד שלושים עמודים, המפרט את התפתחות העלילה של הסדרה ומהלכי הסיפור המרכזיים בעונתה הראשונה, מתחילתה ועד סופה.
תיאור דמויות: (Character Pages) כאמור, חלק מהתנ"ך הסדרתי:
תיאורן הפיזי, סוציולוגי ופסיכולוגי של הדמויות המרכזיות של הסדרה.
השתלשלות המהלכים הדרמטיים כנובעים ממניעי הדמויות המרכזיות לאורך העונה.
התפתחות מערכות היחסים בין הדמויות המרכזיות לאורך העונה והצטלבותן על צירי העלילה.
התפתחותן העלילתית והרגשית של הדמויות המרכזיות לאורך העונה.
פרק לדוגמא – (pilot episode): התסריט הראשון שנכתב לפרק בסדרה, באורך מלא, ונכתב במסגרת הפיתוח. (בין אם הוא פרק ראשון או כל פרק שהוחלט שייכתב לצורך פיתוח הסדרה)
יובהר ויודגש: כל אדם אחר, יהיה תפקידו חשוב ומשמעותי ככל שיהיה להתקיימותה של הסדרה הוא אינו יוצרה.

רק שמירה הדדית וקפדנית על קרדיט היוצר תאפשר לתעשיית הטלוויזיה הישראלית להתנהל במקצועיות ובהוגנות ולהמשיך להיות תעשייה יצירתית ופורחת המביאה להצלחות כלכליות, המתנהלת עפ"י הסטנדרטים והכללים המקובלים בעולם.
כל אדם אשר מעוניין להיכלל כיוצר/ת סדרה או תכנית, אך איננו עומד בתבחינים הנדרשים על פי הגדרות אלו, יפנה בעצמו או בהסכמת הצדדים בבקשה לוועדת חריגים לדיון, בהתאם לעניין, לאישור בקשתו.
אנו מבקשים ממפיקים, גופי שידור, סוכנים, יוצרים ואחרים, להשתמש בהגדרה המוצעת ולקיים אותה בדייקנות, וכן לדאוג להעברת מקרים חריגים לדיון בוררות.

חברים, חברות – בכל מקום בו אתם נתקלים בניסיון לחרוג מהגדרות אלו, סרבו ואל תשתפו פעולה!
הנפגעים המידיים מכל חריגה מן ההגדרות המנוסחות כאן הם היצירה, היוצרים והיוצרות שלה.

בכל מקרה בו אתם ואתן חשים שמופעל עליכם לחץ לא הוגן לוותר או לחלוק את קרדיט היוצר שלכם, דווחו מיידית לאיגוד ואנו נטפל בנושא באופן מיידי.

איגוד התסריטאים שם לעצמו למטרה להעמיד את הדברים על דיוקם ויעשה ככל שלאל ידו על מנת לשמור על זכויותיהם של היוצרים והיוצרות.

אנא פנו אלינו לייעוץ בהקדם לפני חתימה על כל הסכם שמגדיר את הדברים באופן שונה מהאמור כאן. שערינו פתוחים לכל, נשמח לתת מענה לשאלות או הבהרות על האמור לעיל.

Print Friendly, PDF & Email