מענק מבואות לאמנות במרחב הוירטואלי ע״ש יואב בראל, מיועד לפיתוח פרויקטים שמייצרים שיח על ועם אמנות בסביבה הוירטואלית. באמצעותו מבקשת מבואות לתמוך בסוכני תרבות ביצירת פרויקטים חדשים או בפיתוח קיימים, ובזאת לתרום להרחבת מנעד נמענותה של האמנות המקומית בקרב קהלים מגוונים בארץ ובעולם.

לאור אירועי ה-7 באוקטובר והמלחמה המתמשכת, מבקשת מבואות לשים דגש על בדיקה וכינון מחודש של מרחבים המייצרים תחושות של שייכות ושותפות. למול הכאוס, הכאב העצום, הזעם, והמבוכה, נבקש לתמוך בסוכני תרבות, שמדמיינים ומנסחים מחדש את תפקיד האמנות כממשק לקשר ותקשורת בין קהלים ואוכלוסיות מגוונות.

המענק על סך 36,000 ש״ח, יוענק לפרויקט אחד עבור יצירת פלטפורמה חדשה או פיתוח קיימת (יתקבלו הצעות לתערוכות, אתרים, התערבויות, עבודות דיגיטליות ועוד). עדיפות תינתן ליוזמות חדשות, אשר משלבות בין מרחבים (פיזיים ווירטואליים), ומקדמות הקשבה, שיחה, וביטויי אכפתיות (care).

לפרטים נוספים והגשה – עד ה-15/03

Print Friendly, PDF & Email