בפגישה שנערכה בין נציגי האיגוד ונציג עיריית חיפה קיבל האיגוד את התחייבות העירייה לאפשר לעמותת "זוכרות" לשכור את אולם הסינמטק בעיר לאחר פסטיבל הסרטים הקרוב | האיגוד ישוב לשתף פעולה עם הפסטיבל ויוודא כי העירייה עומדת בהתחייבותה

חברי וחברות האיגוד,
בתחילת החודש קיבל האיגוד החלטה להשהות את השתתפות האיגוד באירועים במסגרת פסטיבל הסרטים הבינ"ל חיפה שיתקיים בחודש הבא, וזאת בעקבות דיווחים על סירובה של עיריית חיפה להשכיר את אולם הסינמטק בעיר לשימושה של עמותת "זוכרות" עבור אירוע הקרנת סרטים העוסקים בנושא הנכבה הפלסטינית. פעולה זו של האיגוד התקיימה בהמשך ישיר לפעולותיו האחרונות של האיגוד להגנת חופש הביטוי בישראל, לא מתוך עמדה פוליטית כזו או אחרת אלא מתוך הכרה בזכותו השווה של כל אדם או ארגון בישראל ליצור ולהקרין יצירות קולנוע במוסדות ציבור. זכות זו היא לחם חוקנו כיוצרים ויוצרות חופשיים במדינה דמוקרטית, ובלעדיה נתון המקצוע שלנו בסכנה ממשית.

לכן החליט האיגוד לנצל את הכוח העומד לרשותו במקרה זה ולהודיע כי עד אשר תשתנה ההחלטה שלא לאפשר לעמותת "זוכרות" לשכור אולם בתשלום במוסדות התרבות בעיר, יופסק שיתוף הפעולה עם פסטיבל חיפה המנוהל על ידי אתו"ס (החברה לאומנות תרבות וספורט חיפה), שיתוף פעולה הכולל בין היתר את קיומו השנתי של פורום הפיצ'ינג הבינלאומי "הסיפור שלנו", מהאירועים השנתיים החשובים ביותר לעידוד קופרודוקציות של תסריטים ישראליים.

לקריאת המכתב המלא ששלח האיגוד לראש העיר חיפה>>

בהמשך לפעולה, נפגשו השבוע נציגי האיגוד ליאור תמאם (האחראי על היצירה המקורית באיגוד) ויונתן שקדי (אחראי פרויקטים) עם נמרוד שיין, עוזרו הבכיר של ראש העיר יונה יהב, מ"מ יו"ר אתו"ס והאחראי על אירועי ומוסדות התרבות בעיר. בפגישה הבהיר מר שיין את המחויבות  הגבוהה שרואה עיריית חיפה בחופש הביטוי לשם קיומו של  שיח תרבותי ואמנותי פלורליסטי, המכיל בתוכו את כלל הקולות  והדעות בישראל בכלל ובחיפה בפרט.

מר שיין הסביר כי לא היה מעולם סירוב לקיים את האירוע של עמותת "זוכרות" בסינמטק בחיפה וכי אם ניכר היה שיש סירוב כזה הרי שמדובר בטעות. בפגישה הובהר כי במידה והעמותה תפנה אל הסינמטק לשם קיום האירוע, הרי שניתן יהיה לקיים אותו לאחר סיומו של פסטיבל חיפה. עם זאת אמר מר שיין כי הוא "מביע תמיהה על התעקשותה של העמותה לקיים את ההקרנות דווקא באולם הסינמטק ולא בעשרות מקומות אחרים בעיר המתאימים לקיום אירוע מסוג זה".

האיגוד רואה בהודעת העירייה התחייבות שלטונית המחייבת אותה על פי החוק והדין הנהוג במדינת ישראל וסומך את ידיו עליה מתוך אמונה כי עיריית חיפה תקיים את החוק. במידה ולא כך יהיו פני הדברים, יוסיף האיגוד לפעול על מנת להביא את עיריית חיפה לקיים את המחויב על פי חוק ולשמור על חופש הביטוי במוסדות התרבות המנוהלים על ידה בעיר, בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו בין היתר גם באמצעות פנייה לבית המשפט המוסמך בעוון הפרת התחייבות שלטונית של העירייה.

לנוכח הדברים, ולנוכח הצהרת העירייה מפיו של מר שיין וההבטחה השלטונית שהיא נושאת בחובה כי אין מניעה לקיום האירוע של עמותת "זוכרות" לאחר פסטיבל חיפה, הודיע איגוד התסריטאים כי ישוב לשתף פעולה עם פסטיבל הסרטים הבינ"ל חיפה. בנוסף לשותפות ארוכת השנים בפורום הפיצ'ינג ובהענקת פרס התסריט בפסטיבל, השנה ישתף האיגוד פעולה גם עם מסגרות נוספות בפסטיבל, ביניהן אירוע ההשקה למסלול "תמהיל" לקידום יצירה משותפת ליהודים וערבים בשותפות עם קרן גשר ואירוע "קצר וקולנוע" לדיון מקצועי בתחום הסרט הקצר.

נכון לעת זו, עמותת "זוכרות" מסרבת לקבל את התחייבותה של העירייה לקבוע תאריך להקרנה לאחר הפסטיבל ודורשת כי תאריך להקרנה ייקבע כבר עכשיו. האיגוד מצר על עמדת עמותת "זוכרות" המסרבת לקבל את התחייבותה של העירייה ומאמין כי עליה להביע אמון באיגוד כאחד הגופים המובילים במאבק על חופש הביטוי בישראל, שיעמוד איתן וימנע מעיריית חיפה לחרוג מהבטחותיה ומחובותיה על פי חוק. עם זאת, בנסיבות העניין האיגוד לא רואה סיבה להמשיך את המאבק הנקודתי וחש כי המשכו מהווה התרסה בשלב זה. האיגוד יוסיף לעמוד בקשר עם עיריית חיפה על מנת לוודא שההתחייבות שניתנה תקוים, ואף יוסיף לעקוב על מנת לפעול גם בפעמים הבאות שבהן ייעשה ניסיון לפגוע בחופש הביטוי של כל אדם או גוף אחר.

בנוסף, לאור העיסוק הרב בתקופה האחרונה בשאלת חופש הביטוי בכלל וע"י האיגוד בפרט, יקיים האיגוד ביחד עם פסטיבל חיפה ובשיתוף עם עיריית חיפה אירוע מיוחד במהלך הפסטיבל בנושא חופש הביטוי והיצירה בראי הסוגיות הרבות אשר עלו בשיח הציבורי בנושא זה לאחרונה, בהשתתפות בין היתר של  יוצרים, אנשי האיגודים וראש עיריית חיפה מר יונה יהב.
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.

Print Friendly, PDF & Email