ערוץ לשידורי הכנסת בע"מ מעוניין לקבל הצעות לסרט דוקומנטרי או תעודה באורך 60 דקות.

הסרטים יכולים להיות במגוון נושאים ביניהם: דמוקרטיה, מעמדה של הכנסת כבית המחוקקים, מגדר, מגזר, פריפריה, מקומו של המשפט העברי, הכנסת כמקום לדיאלוג בין מדינה יהודית ודמוקרטית.

יינתן דגש על חיזוק ערכי הדמוקרטיה ופנייה לקהלים רחבים.
הערוץ מזמין אתכם להגיש הצעות בכל נושא, אך תהיה עדיפות ברורה לנושאים המצוינים לעיל.

המועד האחרון להגשה: 17/9/17 בשעה 18:00.

לקול הקורא והפרטים המלאים: קול קורא- ערוץ הכנסת- יולי 2017.

Print Friendly, PDF & Email