פסטיבל הסרטים בחיפה הכריז על אירועי התעשיה למהדורת 2024 ואתם ואתן מוזמנים/ות להגיש מועמדות ולהשתתף:

פורום הפיצ'ינג
מיועד לקידום היצירה הישראלית העלילתית בקולנוע בשלבים שונים של הפקה, החל מפיתוח ועד שלבי הפקה הכוללים תסריטים מלאים.
הפורום מיועד לעידוד קו-פרודוקציות בינלאומיות של סרטים לקולנוע, חיזוק היכרויות ומשוב מקצועי.
פרטי הרשמה וטופס באתר הפסטיבל עד ה-15.7.2024.
ההגשה על ידי חברת הפקה פעילה בישראל.

סינמרקט – Work In Progress
מוזמנים להגיש עותקי עבודה לסינמרקט חיפה לקראת תחרות עבודה בתהליך.
יש להגיש עותק עבודה של כ-80 דקות בצירוף המסמכים והאישורים לפי התקנון והפרטים באתר הפסטיבל.

תאריך אחרון להגשה ה-11.8.2024

Print Friendly, PDF & Email