נפתחה ההרשמה לתחרויות: קולנוע עלילתי עצמאי, קולנוע תיעודי ישראלי, פרסים יעודיים ליוצרים ומפיקים צעירים | בקטגוריית הפרסים הייעודיים ניתן להגיש בין היתר בקשות להשקעה בפיתוח תסריט | שימו לב למועדי ההגשה השונים בתחרויות השונות

פורסמו שלושת הקולות הקוראים לפסטיבל קולנוע דרום 2016שיתקיים השנה בתאריכים 5-9/6 בסינמטק שדרות.

קול קורא להגשת סרטים: תחרות קולנוע עלילתי>>
מועד אחרון להגשה: 10/3/2016

קול קורא להגשת סרטים תיעודיים ישראליים>>
מועד אחרון להגשה: 15/2/2016

קול קורא: פרסים יעודים ליוצרים ומפיקים צעירים>>
מועד אחרון להגשה: 3/4/2016

עד 4 פרסים ייעודים בסך כולל של כ-70,000 ₪ יוענקו ליצירה אודיו-ויזואלית, משני סוגים:
1. פיתוח תסריט עלילתי באורך מלא ופיתוח סרט תיעודי
2. השלמת הפקה של סרט עלילתי באורך מלא והשלמת הפקה של סרט תיעודי אשר נמצאים בשלבי הפקה מתקדמים.

לתשומת לבכם – דרישות ההגשה עבור ההתמודדות על פרס פיתוח תסריט עלילתי:

•סינופסיס מורחב 5 עמודים
• הצהרת כוונות היוצר
• תיאור דמויות

 

Print Friendly, PDF & Email