קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה (ע"ר), איגוד מקצועות האנימציה, איגוד התסריטאים ובלוק כתיבה שמחים להזמין תסריטאים ויוצרי אנימציה להגיש הצעות לסדרות רשת באנימציה.

הבהרה :נהלי ההגשה מנוסחים בלשון זכר אך פונים לנשים ולגברים כאחד.

נהלי הגשה: רשאים להגיש תסריטאים ויוצרי אנימציה.

המיזם אינו מיועד לסטודנטים אלא ליוצרים עצמאיים הפועלים בתחום האנימציה והתסריטאות.

המגישים יהיו תושבי ואזרחי מדינת ישראל מכל דת, מגדר, ושיוך עדתי וחברתי.

תוצרי הפיתוח: הצעות לסדרה בת 8-12 פרקים, באורך של 4-5 דקות כל פרק.

מבנה ההגשה: ההגשה תתבצע על ידי צוותים של תסריטאים ויוצרי אנימציה.

במהלך חודש נובמבר יתקיים אירוע היכרות בין תסריטאים ואנימטורים לצורך עבודה משותפת על פרויקטים. לקול הקורא תתקבלנה אך ורק הגשות שעליהן חתומים הן תסריטאי/ת והן יוצר/ת אנימציה.

שימו לב לנהלי ההגשה ולתאריכי היעד.

ההרשמה וההגשה כאן.

Print Friendly, PDF & Email