כחלק מהפעילות הבינלאומית, חברת אי די די תוכן בע"מ ("החברה") פונה ליוצרים ויוצרות מתחום הטלוויזיה לשלוח הצעות לפיתוח להפקות של סדרות טלוויזיה לארץ ולחו"ל.

החברה מעוניינת להשקיע בפיתוח של תוכן מקורי לסדרות טלוויזיה מתוסרטות לקהל הישראלי והבינלאומי.  ניתן להגיש הצעות בכל נושא ובכל סוגי הז'אנרים.

החברה מעוניינת לצרף יוצרים נוספים למעגל ההצלחה במכירות לחו"ל עד כה ("אופוריה"  HBO,  "פאודה"  Netflix,  "מיגל" Canal plus, "בתולות" לרוסיה וברזיל ועוד).

ההגשות צריכות לכלול :

  1. ניסיון מקצועי של היוצרים.
  2. סינופסיס מורחב (עד שלושה עמודים).
  3. רשימה ותאור דמויות (עד 6 שורות לדמות).
  4. נקודת מבט אישית של היוצר/ים (עד חצי עמוד) כולל חיבור אישי ומקורות השראה.
  5. ניתן לצרף רפרנסים.

את ההצעות ניתן להגיש בשפה העברית  ובאנגלית.

החברה תבחן את ההצעות ותקדם למסלול פיתוח את הצעות בעלות הפוטנציאל הטוב ביותר לדעתה.

את ההגשות יש לשלוח לכתובות המייל :

[email protected]

[email protected]

יוצרים יורשו להגיש עד שלוש הצעות.

החברה רשאית לבחור מבין ההצעות לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה אינה מתחייבת לבחון ו/או לבחור בהצעה כלשהי. החברה רשאית לבטל את הקול הקורא בכל עת, מכל סיבה שהיא. למען הסר ספק, מסמך זה אינו מהווה הצעה למגישים ואינו כפוף לדינים כלשהם בעניין מכרזים או הצעות לציבור.

 

 

ADD CONTENT AGENCY

בניין הרב מכר, סינימה סיטי צומת גלילות, ת"ד 9010, רמת השרון, 47100

Cinema City Complex, Zomet Glilot, P.O. Box 9010, Ramat Hasharon, 47100 Israel

Print Friendly, PDF & Email