קול קורא להפקות ותוכן דיגיטלי עבור תאגיד השידור הישראלי, בתחום סדרות רשת עלילתיות.

הצעות תוגשה עד ליום חמישי 6/7/17 בשעה 17:00.

שאלות הבהרה ניתן להפנות למייל [email protected]  עד ליום ראשון 25/6/17 בשעה 13:00 בצהריים.

פורמט תקציב

הסכם הפקה

מסמכי קול קורא

Print Friendly, PDF & Email