מסלול ערוץ לשניים הינו מסלול לפגישות אישיות (אחד על אחד) בין יוצרים ישראלים לבין מגוון משקיעים פוטנציאליים מחו"ל: מפיקים בינלאומיים, עורכי תוכן, קניינים ומפיצים פוטנציאליים.

מסלול זה פותח בפני היוצרים הישראלים אפיקי מימון נוספים ומיועד לפרויקטים תיעודיים בשלבי הפקה שונים, גם ללא מימון ראשוני. מסלול 'ערוץ לשניים' צבר בשנים האחרונות תאוצה רבה. מאות פגישות אחד על אחד שהתקיימו בימי השוק, הניבו שיתופי פעולה רבים ופוריים עם רשתות זרות, מפיקים ומפיצים בינלאומיים.

השוק הישראלי למדיה דוקומנטרית במהדורתו ה-20 יערך בתאריכים 3-7 ביוני 2018.

הפגישות האישיות תתקיימנה במהלך ימי השוק למדיה דוקומנטרית בימים ראשון-שלישי 3-5 ביוני 2018.

יוצרים ישראלים מוזמנים להגיש ל'ערוץ לשניים' פרויקטים בעלי פוטנציאל משיכה למשקיעים בינלאומיים.

הפרויקטים המשתתפים יכולים להיות פרויקטים שלא השתתפו במסלולי קופרו בעבר – והם עוברים תהליך לקטורה, או כאלה שהשתתפו במסלולי קופרו השונים בעבר ויוצריהם מעוניינים להמשיך את הקשר עם המשקיעים או להיפגש עם משקיעים חדשים.

מועד הגשה מוקדמת:  1.2.18

מועד הגשה אחרון: 1.3.18

פרויקטים שהשתתפו בעבר בקופרו – שוק המדיה הדוקומנטרית ומעוניינים להשתתף השנה במסלול 'ערוץ לשניים'
מועד הגשה אחרון – 22.3.18

קול קורא ערוץ לשניים קופרו
Print Friendly, PDF & Email