אפוס, הפסטיבל הבינלאומי לסרטי תרבות ואמנות מציג:

תחרות הסרטים הישראלים 2017

תנאי קבלה:

 

 • ההשתתפות בתחרויות היא לסרטים שבוימו ו/או הופקו על ידי יוצרים ישראלים.
 • ניתן להגיש סרטים תיעודיים ועלילתיים בנושאי תרבות ואמנות בכל הז'אנרים באורך של 50 דק' לפחות.
 • לתחרות סרטי הסטודנטים ניתן להגיש סרטי גמר תיעודיים ועלילתיים באורך של עד 20 דק'.
 • סרט ששודר בטלוויזיה בישראל אינו יכול להשתתף בתחרות.
 • הסרט מוגש לפסטיבל בידי בעל זכויות ההפצה בישראל.

 

הרשמה:

 • ניתן להרשם דרך טופס ההרשמה
 • ניתן לשלוח לינק לעותק עבודה (Rough Cut) של הסרט
 • לעותק הצפייה של סרט שאינו דובר עברית יש לצרף כתוביות בעברית
 • המועד הסופי להגשת טופסי ההרשמה הוא: 22 בינואר 2017

 

מיון הסרטים לתחרות:

ועדה אמנותית מטעם הפסטיבל תחליט אילו סרטים יתקבלו לתחרות ויוקרנו בפסטיבל.

החלטתה של הוועדה סופית.

הודעה על קבלה לתחרות ו/או לפסטיבל תימסר למגישי הסרטים עד 5.2.2017

 

סרטים שהתקבלו לתחרות:

כל הסרטים שהתקבלו לתחרות יידרשו להעביר לפסטיבל באופן מיידי:

 • 3 צילומי סטילס מתוך הסרט באיכות 300dpi לפחות.
 • תקציר של הסרט, ביוגרפיה ופילמוגרפיה של הבמאי/ת, בעברית ובאנגלית.
 • אישור על כך שהפסטיבל רשאי לעשות שימוש בקטעים מתוך הסרטים ובחומרים הויזואליים במסגרת יחסי הציבור ופעילויות השיווק של הפסטיבל.

 

 • הפסטיבל אינו מתחייב לשבץ בקטלוג הפסטיבל ובאתר האינטרנט של הפסטיבל סרטים שהתקבלו לפסטיבל ולא יישלחו עבורם החומרים הנלווים עד 31.1.2016.
 • הפסטיבל רשאי לערוך את החומרים הכתובים שיוגשו עם הסרטים.
 • סרטים שאינם דוברים עברית יוגשו כשהם מלווים בכתוביות בעברית ובאנגלית.

סרטים הדוברים עברית יוגשו כשהם מלווים בכתוביות באנגלית.

 • עותק ההקרנה צריך להתקבל במשרדי הפסטיבל בפורמט ההקרנה שנקבע על ידי הפסטיבל.
 • הפסטיבל רשאי לבטל את ההשתתפות בתחרות של סרט אשר עותק ההקרנה שלו לא יתקבל בפורמט המבוקש במשרדי הפסטיבל עד מועד זה.
 • שולח הסרט יישא בהוצאות המשלוח של עותק ההקרנה אל משרדי הפסטיבל, ובכלל זה מלוא תשלום הביטוח וההוצאות הנלוות לסרטים אשר יתקבלו לפסטיבל.

 

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בכתובת הדוא"ל: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email