הגשת הצעות לפיתוח, כתיבה והפקת סרטים קצרים במסגרת המיזם: קצר על הדרך 'שחור לבן'

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי מזמינים זוגות יוצרים בראשית דרכם המקצועית להגיש הצעה משותפת ליצירת שני סרטים עלילתיים קצרים באורך של 20-10 דקות.

קול קורא קצר על הגשר שחור לבן

על היוצרים לבחור תמה אחת ולהגיש שני סינופסיסים המתייחסים לאותה תמה משתי נקודות מבט מנוגדות. על שני הסרטים הן להתכתב זה עם זה והן לעמוד כיחידות נפרדות בפני עצמן. על ההצעות לשקף הלך רוח מקומי-חברתי ולהיות רלוונטיות למקום ולזמן שבו הן נעשות.

בשלב הראשון, ייבחרו שלושה צמדים שיזכו במענקי פיתוח בסך 10,000 ₪ לכל צמד לצורך כתיבת תסריט להפקה. סרטים אלו יזכו לליווי של עורך תסריט.

בשלב השני, יציגו שלושת הצמדים שייבחרו את סיפוריהם משתי נקודות המבט השונות באירוע הקראה שיתקיים בפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים ביוני 2017. הצמד הנבחר יזכה במענק הפקה של 280,000₪.

הקרנת הבכורה של צמד הסרטים תתקיים בפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים ביוני 2018.

 

מועד אחרון להגשת הצעות – יום א',15.1.17, עד השעה 24:00.

*ההגשה אינה מיועדת לסטודנטים.

לכללים, נהלים וטפסי הגשה

לשאלות והבהרות: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email