קרן אלי גלפנד קוראת לבמאים/במאיות עם תסריט לסרט עלילתי או דוקומנטרי קצר עד 30 דקות או סרט אנימציה עד 10 דקות העומד לפני הפקה, או שכבר החלו בהפקתו ובתנאי שהסרט נמצא לפני מיקס.

רשאים להגיש את הבקשה למענק הסיוע מהקרן, סטודנטים לקולנוע, במאים ובמאיות בלבד. אזרחי ישראל, בני/ות 18 ומעלה, אשר ברשותם עבודת בימוי קודמת, המשקפת את יכולתם. וברצונם להגיש לקרן, תסריט לסרט עלילתי או דקומנטרי קצר עד 30 דקות או סרט אנימציה עד 10 דקות העומד לפני הפקה, או שכבר החלו בהפקתו ובתנאי שהסרט נמצא לפני מיקס. מדובר בהגשת תסריטים בלבד לסרטים שלא הוזמנו על ידי מוסד או גוף כלשהו. המגישים לקרן יכולים להגיש בקשה אחת בלבד לתמיכה בתסריט. לא ניתן להגיש תסריטים שנדחו בעבר ע"י הקרן.

הבקשה תכלול את הפרטים הבאים:

פרטי המגיש: שם מלא, שנת לידה, כתובת, טלפון, מייל, ניסיון קודם בתחום הקולנוע, פרטים על לימודי קולנוע, פירוט עבודות קודמות (ניתן לצרף עבודות קודמות בלינק או דיוידי בשני עותקים). אישור לימודים מהמוסד בו לומד הסטודנט קולנוע.

 

בתוכן ההצעה יש להגיש: תסריט, סינופסיס, דף דמויות. פרטים על הסרט המתוכנן – שם, פורמט, אורך בדקות, שמות בעלי התפקידים הראשיים, תקציב משוער עפ"י סעיפי ההוצאה השונים, ופירוט כל מקורות המימון הנוספים. בהצעה דוקומנטארית יש להגיש בנוסף תקציר תחקיר.

את הבקשות והתסריטים יש להגיש ב 2 עותקים נפרדים ומאוגדים, את שני העותקים יש לשים במעטפה אחת. על כל עותק של ההצעה ועל המעטפה יש לרשום שם מלא, מספר טלפון כתובת ומייל. מועד ההגשה: מתאריך: 15/2/19 ועד לתאריך 15/4/19

לתשומת לבכם: בקשה שלא תכלול את כל הפרטים המצויינים ולא תוגש לפי ההנחיות, ובקשות שיגיעו לאחר ה 15/4/19 לא יתקבלו ולא יוגשו לעיון הלקטורים. התסריטים לא יוחזרו לאחר הקריאה.

 

את הבקשות יש לשלוח לכתובת:

התאחדות ענף הקולנוע בישראל  ת.ד 11322   ת"א  6111202

במסירה ביד: רח' פינסקר 16, ת"א. בימים א'-ה' בין השעות 14:00 – 09:00 בלבד (למעט חגים וחוה"מ). אין להשאיר בקשות בתיבת הדואר!     

לבירורים נוספים ניתן להתקשר ל: 03-6295138/9, בימים א' – ה' בין השעות 14:00 – 09:00 בלבד, או למייל [email protected]

תשובות ימסרו לזוכי המענק בלבד!!!

 

בברכה ובהצלחה,

אורלי פלדהיים – מנהלת אמנותית קרן אלי גלפנד לסרטים קצרים

Print Friendly, PDF & Email