קרן גשר לקולנוע רב תרבותי שמחה לבשר שהחל מהחודש מועד ההגשה לפיתוח, הפקה והשלמה של סרטים קצרים יהיה פתוח כל השנה, ומזמינה אתכם ואתכן להגיש.

הקרן משקיעה בפרויקטים על פי נוהל תמיכות פומבי ושוויוני, במסגרת הגשה על פי דרישות המתפרסמות מבעוד מועד והמיועדות לציבור הרחב ובכפוף לקריטריונים מקצועיים ולהמלצות הלקטורים הבוחנים את ההצעות. הקרן דוגלת בפתיחות, בפלורליזם ובמתן ביטוי למגוון של יוצרים וסגנונות.

בנוסף להשקעה במסגרת התקציב הציבורי ובמטרה להגדיל את סכומי ההשקעה בסרטים ולהרחיב את אפיקי ההשקעה העומדים לרשות היוצרים, קרן גשר פועלת לגייס מקורות מימון נוספים באמצעות שיתופי פעולה וגופים פרטיים בעלי זיקה לתחום ולנושא הסרט.

החל מתאריך ה-10.7.2018 מועד ההגשה למסלולי פיתוח/ הפקה/ השלמה בתחום "הסרט הקצר" (עלילתי עד 60 דק')  תהיה פתוחה לאורך כל השנה. 

 ההגשה פתוחה

להגשה במסלולים השונים:

 קישור להגשה למסלול פיתוח הסרט הקצר 

קישור להגשה למסלול הפקה הסרט הקצר 

קישור להגשה למסלול השלמת הפקה הסרט הקצר 

Print Friendly, PDF & Email