נפתחה ההגשה לתמיכה בסרטים קצרים במסלולים – פיתוח, הפקה והשלמה.

 המועד יהיה פתוח בין ה2.3.17 ועד חצות ה-29.3.17 

מתוך אתר הקרן:

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי מקדמת את ז'אנר הסרט הקצר למעלה מעשור, וסייעה למיצובו ולקידומו בכל הערוצים והמסלולים העומדים לרשותה. האסטרטגיה לפיה פועלת הקרן, הינה הקפדה על פעילות רחבה ומגוונת, הנותנת מענה בכל הערוצים הנדרשים למיצובה של היצירה הקולנועית הקצרה במגוון ערוצים ביניהם – מסלול פיתוח ומסלול הפקה; חממות וסדנאות עבודה לפיתוח תסריטים, במסלול שיווק והפצה כדוגמת המיזם הייחודי "מנה ראשונה" להקרנת סרט קצר לפני סרט ארוך בבתי הקולנוע ובמסגרת המיזם "קולנונע" להקרנת סרטים ביישובי ספר ובפריפריה, מענקים, מיזמים ומועדים מיוחדים, כנסים, סדנאות אומן ועוד.

 הקרן משקיעה בפרויקטים על פי נוהל תמיכות פומבי ושוויוני, במסגרת הגשה על פי דרישות המתפרסמות מבעוד מועד והמיועדות לציבור הרחב ובכפוף לקריטריונים מקצועיים ולהמלצות הלקטורים הבוחנים את ההצעות. הקרן דוגלת בפתיחות, בפלורליזם ובמתן ביטוי למגוון של יוצרים וסגנונות.

בנוסף להשקעה במסגרת התקציב הציבורי ובמטרה להגדיל את סכומי ההשקעה בסרטים ולהרחיב את אפיקי ההשקעה העומדים לרשות היוצרים, קרן גשר פועלת לגייס מקורות מימון נוספים באמצעות שיתופי פעולה וגופים פרטיים בעלי זיקה לתחום ולנושא הסרט.

Print Friendly, PDF & Email