** הטקסט מנוסח בלשון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד **

אנחנו מבקשים להביא לידיעתכם שנוהל ההשקעה במסלול השקעה בהפקה שונה ומהיום במאי/ תסריטאי יהיה זכאי להגיש שני פרויקטים/ סרטים סך הכל במועד השקעה בהפקה, לאיזה מסלול שיבחר (מרכזי/ ביכורים/ עצמאי) כאשר פרויקט אחד לפחות צריך להיות חדש שלא הוגש קודם לכן לקרן.
הגשת הבקשות להשקעה בהפקה תעשה דרך מודול ההגשה באתר הקרן ע"י כניסה/הרשמה ל"איזור האישי" במועדים אשר ייקבעו מראש.
מידע על מסלולי ההשקעה בהפקה ניתן למצוא באתר הקרן, או במשרדי הקרן: שד' יהודית 12, תל אביב, טל': 03-5628180.

Print Friendly, PDF & Email