לסרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע.
תאריך אחרון להגשה: יום רביעי, 24 ביולי 2024.

הגשת הבקשות תעשה באופן מקוון באמצעות  כניסה לאזור האישי באתר הקרן.
האתר ייפתח להגשות המקוונות החל מיום שלישי, 16 ביולי 2024.

מידע על מסלולי ההשקעה ניתן למצוא באתר הקרן: www.filmfund.org.il
או במשרדי הקרן: שדרות יהודית 12, תל אביב,  טל': 03-5628180

Print Friendly, PDF & Email