קרן הקולנוע הישראלי מודיעה על מועדי הגשת בקשות להשקעה בפיתוח סרטים עלילתיים באורך מלא המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע:
מועד הגשת בקשות להשקעה בפיתוח – כללי
מועד הגשת בקשות להשקעה בפיתוח – למפיקים

מידע על מסלולי ההשקעה, תנאי הסף וההנחיות להגשה ניתן למצוא באתר הקרן.

מועד אחרון להגשה: יום שלישי ה- 17 בספטמבר 2024
הגשת הבקשות להשקעה בפיתוח תעשה באופן מקוון באמצעות כניסה לאזור האישי באתר הקרן.
האתר ייפתח להגשות המקוונות החל מיום שלישי ה-10 בספטמבר 2024.

Print Friendly, PDF & Email