מועד הגשת בקשות תמיכה ראשון לשנת 2020

קרן רבינוביץ לאמנויות – פרוייקט הקולנוע הישראלי שמחה לבשר לציבור היוצרים והיוצרות על פתיחת מועד הגשה מקוונת (אינטרנטיתשל בקשות תמיכה בתחומים השונים של פרוייקט קולנועזהו מועד ההגשות הראשון של הקרן בתחום הקולנוע לשנת 2020.

הגשת בקשות התמיכה לקרן במועד זה היא עד מוצ"ש, ה-1 בחודש פברואר, 2020.

בקשות תמיכה יתקבלו אך ורק באופן מקוון, דרך אתר האינטרנט של הקרן. כתובת אתר האינטרנט להגשת הבקשות היא:  http://submit.cinemaproject.org.il

היוצרים ויוצרות המעוניינים להגיש נדרשים לקרוא בעיון את הכללים והנהלים המלאים טרם הגשת בקשת התמיכה; הקרן שומרת לעצמה הזכות שלא לקרוא בקשה שלא הוגשה בהתאם לכללים ולנהלים, ולדחותה ללא נימוק נוסף. מסמך הכללים והנהלים המלא מצוי באתר האינטרנט של הקרן בקישור הבא:

Print Friendly, PDF & Email