בהודעה שפורסמה לציבור היוצרים אודות מועד קריאת הבקשות הנוכחי, שההגשה לו הסתיימה בתאריך 9.2.2019, הודיעה הנהלת קרן רבינוביץ פרוייקט קולנוע על השינויים הבאים במבחני התמיכה:

"לתשומת לב מגישי ומגישות הבקשות: בשל הליך עדכון המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, המתקיים בימים אלו במשרד התרבות והספורט, ייתכנו שינויים בכללים ובנהלים של פרוייקט קולנוע בזמן מועד הגשת הבקשות, או בזמן בחינת הבקשות, וזאת על מנת שכללי ונהלי פרוייקט קולנוע יהיו תואמים לנדרש במבחנים של משרד התרבות והספורט".

כפי שהערכנו בהודעה הנ"ל לציבור, משרד התרבות והספורט אכן פרסם מבחני תמיכה חדשים, שנכנסו לתוקפם ביום 1.1.2019. פרסום מבחני התמיכה החדשים ברשומות היה בתאריך 28.2.2019, וזאת במהלך קריאת בקשות התמיכה בקרן, שהוגשו במועד שהסתיים ב-9.2.2019. בעקבות פרסום מבחני התמיכה החדשים של משרד התרבות והספורט בתחום הקולנוע, שונו עתה גם כללי ונהלי פרוייקט הקולנוע הישראלי של קרן רבינוביץ, וזאת על מנת להתאימם למציאות החדשה המתחייבת ממבחני תמיכה אלו.

בכללים ונהלים אלו ישנם, בין השאר, שינויים מתחייבים הנוגעים לאופן הגשת בקשות התמיכה ולאופן בחירת הסרטים הנתמכים על ידי הקרן. השיטה המלאה החדשה מפורטת במסמך הכללים והנהלים החדש, שפורסם באתר האינטרנט של פרוייקט הקולנוע הישראלי של הקרן (בקישור: http://cinemaproject.org.il/ns/index.php?option=com_content&view=article&id=359&Itemid=153 ).

אנו ממליצים לקרוא מסמך כללים ונהלים זה בעיון, על מנת להבין את שיטת הפעולה החדשה של הקרן מעתה והלאה.

יש לציין כי במועד הקריאה הנוכחי, שקריאת בקשות התמיכה בו החלה לפני פרסום מבחני התמיכה החדשים, הלקטורים של הקרן יסיימו את הקריאה ואת כתיבת חוות הדעת כמתוכנן, ושלב הבחירה השני של הסרטים יחל לפי הכללים והנהלים החדשים.

Print Friendly, PDF & Email