חברים וחברות,
שר התרבות מר מיקי זוהר הכריז על כוונתו לבצע רפורמה בקולנוע הישראלי.
ברפורמה המוצעת הועלו סעיפים המשנים את אופי חלוקת הכספים ומתעדפת יוצרים ויוצרות אשר כבר הצליחו הצלחה מסחרית. העדפה זו אינה עולה עם תפיסתם של רבים ורבות מקרב היוצרים והיוצרות, ואינה תואמת את התפיסה האיגודית אשר רואה בעצמה אחראית במידה מסוימת לשמור גם על זכויותיהם/ן ושיוויון ההזדמנויות של כלל החברים והחברות באיגוד.
תעדוף כזה בא על חשבון סרטי הביכורים – שהרי עכשיו יוצרים ויוצרות שזה להם/ן הסרט הראשון לא יכולים להוכיח הצלחות קודמות.
תעדוף כזה בא על חשבון הסרטים הקצרים אשר מייצגים את ישראל בעולם בדיוק כמו הסרטים הארוכים.
תעדוף כזה בא על חשבון פיתוחים, על חשבון דוקומנטרי, ועוד.

מאחר שזו דרכנו בקודש, פנינו לשר בצורה מסודרת, בתקווה לשיתוף פעולה. הגשנו הערות והצעות לשינוי ושיפור.

שר התרבות ישב איתנו ושוחח והקשיב, אמר שהוא מבין את ציבור היוצרות והיוצרים, רואה את הפגיעה, והבטיח הבטחות. האמנו לו.
עשינו עבודת מטה, ניסחנו, התדיינו עם אנשי משרדו, וכשפורסמה הרפורמה –
גילינו שלא שונתה בה אפילו מילה אחת!

שלחנו מכתב, פנינו דרך אמצעי התקשורת כל עוד לא העבירו את הרפורמה, אנחנו 'מנהלים את הסכסוך' ומתנהגים כאילו שעוד אפשר לתקן.
אנחנו עושים ככל שאנחנו יכולים עם מו"מ ולובי ודיונים ומתוך הנחה שליבו ופיו של השר זוהר שווים.
עד שנצליח או עד שיתברר אחרת.

בינתיים אתם יכולים ללחוץ! אתן יכולות להשפיע!!
עקבו אחרי הנושא, כתבו פוסטים, שתפו ברשתות.

הנה מספר כתבות ודעות שאתם יכולים לקחת מהן השראה ולשתף:

Print Friendly, PDF & Email