בימים אלה מקימות קרן תל אביב ועיריית תל אביב – יפו את "קרן האמנים" אשר נועדה לסייע לאמני העיר העצמאים/ות כמו גם לעובדים/ות הקבועים/ות והזמניים/ות של תאגידי התרבות העירוניים ועמותות התרבות הנתמכות בידי עיריית תל אביב – יפו.

נכון להיום, איגוד התסריטאים אינו נתמך על ידי עיריית תל אביב, עם זאת בקריטריונים לזכאות נמצאים גם אמנים עצמאיים אשר מעוניינים לקבל מלגת סיוע עבור יצירת אמנות/פעולה אמנותית רלוונטית לימים אלו כמו גם לרוח התרבות של העיר עם תום המשבר. הקרן תתמוך בהצעות על סמך עמידה בשני הקריטריונים הבאים:

1. בידי האמן/ית קיימת יכולת ייחודית לו/לה ליצירה אומנותית הרלוונטית לצרכי הקהילה (כפי שנקבע על ידי אגף תרבות והאמנויות של עיריית תל אביב – יפו).

2. התחייבות להציג את היצירה אומנותית לקהילה ע״פ הגדרות וצרכי אגף תרבות והאמנויות, תוך עמידה בנהלי עיריית תל אביב-יפו.

לשם הגשת בקשה למלגת סיוע לאמן עצמאי אל ועדת הקרן, נדרשת הגשת תיק אשר צריך לכלול:

  • טופס ייעודי חתום ע״י מבקש/ת התמיכה הכולל את תיאור היצירה/פעולה האמנותית ואת עלותה המשוערת.
  •  קורות חיים/תיק עבודות רלוונטי של האמן/ית העצמאי/ת.

מיון של סבב פניות ראשון לקראת העלאה לאישור ועדה הקרן יערך ביום ה', 16.4.2020

לפיכך: ניתן להגיש בקשות לתמיכה עד לתאריך זה בשעה 8:00 לכתובת המייל: [email protected]l

במידה וועדת הקרן תמצא הבקשה מתאימה, יוענק לפונה סיוע עד לגובה של 10,000 ₪, על פי החלטת הועדה. בנוסף, נבחנת אפשרות לזכאות להלוואת אמן ללא ריבית בתנאים ייחודיים מטעם קרן תל אביב לפיתוח.

Print Friendly, PDF & Email