חברים יקרים, בעקבות עדכונים שקיבלנו מחברי איגוד, ובהתייעצות עם אנשי מפתח בקרן הקולנוע חשוב לדעת שבמעמד התשלום ומתן החשבונית על שירותי פיתוח תסריט אינכם אמורים לשלם מע"מ!

על החשבונית יש לציין 'השקעה בפיתוח תסריט לפי חוזה שנחתם בתאריך _____' ואז לציין בסעיף המע"מ – '0%'.

בדיווח המקדמות של מע״מ יש לדווח על הכנסה פטורה ממע״מ ובסוף השנה להעביר לרואה החשבון את החוזה החתום עם הקרן, בכדי שזה יוציא פטור ממע"מ עבור ההכנסה המדוברת.

חשוב להתייעץ עם רואה החשבון שלכם לפני כל חתימה על חוזה, לוודא שמכיר את כל הסעיפים הרלוונטים, וכמובן שמומלץ לפנות לאיגוד ולהתייעץ ולהתעדכן גם איתנו.

אנחנו פה בשבילכם.

Print Friendly, PDF & Email