דרושה תסריטאית מעולה ומומלצת, עם נסיון בדוקו, כזו שגופי שידור אוהבים לעבוד איתה, ללוות פיתוח/הידוק תסריט שיוגש לפני סוף ספטמבר. נא לפנות במייל ולציין ציפיית שכר

Print Friendly, PDF & Email