כתיבה בשלוש שפות עברית אנגלית וערבית
לפיתוח וכתיבת של סדרה על בסיס רעיון קיים.

יעל

Print Friendly, PDF & Email