דרוש תסריטאי מנוסה להמרת הרומן 'צינת בוקר' לתסריט.

פרטים נוספים ימסרו באמצעות הטלפון.

האני רפאל עבוד

 

Print Friendly, PDF & Email