ביה"ס חשיפה, מבית האוני' הפתוחה, מחפש מורה לתסריטאות עבור קורס שייפתח ב-15/5 במגדל העמק.

מדובר במפגש שבועי ביום רביעי, בין השעות 17:30-19:45, למשך 14 שיעורים.

לפרטים נוספים יש לפנות לסיון.

Print Friendly, PDF & Email