מאז השקתו של ChatGPT ומודלי השפה מבוססי הבינה המלאכותית האחרים עוסק העולם בהשלכות ה-AI על חיינו, התעסוקה שלנו, שעות הפנאי, היחס שלנו לידע ולמוסר, ועוד.
בעוד שאין ספק שבינה מלאכותית תגע ותשפיע על כל היבטי החיים, ארגוני הגג של איגודי התסריטאים בעולם, ה-IAWG וה-FSE, ואנחנו בתוכם, מתרכזים בהשלכות הבינה המלאכותית על תסריטאות ויצירה, זכויות יוצרים והרגולציה על השימוש ב-AI.במסגרת הלובי למען שימוש אתי ב-AI ניסחנו החלטה אשר תופץ היום גם לארגון זכויות היוצרים העולמי – WIPO, בתקווה שתסייע להם להמשיך וליצור קוד אתי מחייב לעתיד.
ההצהרה המלאה למטה, אחרי עיקרי הדברים בעברית.

"ב-2 בינואר 2024, האיגוד הבינלאומי של איגודי הכותבים (IAWG) והאיגוד האירופי של תסריטאים (FSE) הגיעו להחלטה משותפת בנוגע לשימוש אתי בבינה מלאכותית (AI):…
1. רק כותבים/ות יוצרים חומר ספרותי.  LLMs או כל צורה אחרת של AI, לא יוכלו לשמש כתחליף לכותבים/ת.
2. יש לעבוד על יצירת מנגנוני שקיפות ואחריות, אשר יבטיחו שכותבים ייודעו אם החומר שקיבלו לידיהם, למטרות כתיבה, שכתוב, ליטוש או ביצוע שירותי כתיבה אחרים – נכתב על ידי AI.
3. לדרוש מנגנוני רישוי מחייבים הדורשים הסכמה מפורשת ומודעת לשימוש בזכויות הקניין הרוחני של כותבים/ת לתהליכי אימון של AI. רק קניין רוחני מורשה יכול להכלל במערכות הנתונים של LLMs מסחריים, או כל צורת AI אחרת.
4. להבטיח כי רק בני אדם יהיו זכאים לזכויות יוצרים ויזוהו תחת חוק זכויות היוצרים.
5. לדרוש תמורה הולמת והוגנת עבור השימוש בקניין הרוחני של הכותבים באשר היא משולבת ב-LLMs או כל צורת AI אחרת."
להצהרה המלאה

Print Friendly, PDF & Email