בדף זה תמצאו פירוט ותמונת מצב עדכנית של החזיתות השונות שבהן נאבק האיגוד להגנה על היצירה המקורית ולשמירה על תנאי העסקה הוגנים עבור תסריטאים ותסריטאיות בישראל

פעולות ועדכונים אחרונים

 

המאבק על הפקות מקור בטלוויזיה
ועדת פילבר: היכונו לטלטלה בשוק הפקות המקור>>

המאבק על השידור הציבורי
הפשרת ההפקות ברשות השידור>>

המאבק להגנת חופש הביטוי
איגוד התסריטאים בפעולה מול עיריית חיפה>>

המאבק לשיפור תנאי העסקתם של יוצרים ויוצרות בישראל
הישג לאיגוד התסריטאים: תסריטאים ובמאים העובדים בערוץ מאיר יוכלו מעתה לקבל את התמלוגים המגיעים להם>>

 

המאבק על היצירה המקורית: רקע ומידע כללי

לצד השירותים שמעניק איגוד התסריטאים לחבריו באופן שוטף, האיגוד מייצג את התסריטאים והתסריטאיות בישראל גם במאבק הבלתי פוסק על היצירה המקורית. האיגוד מייצג את האינטרסים של ציבור התסריטאים והתסריטאיות מול כל גוף רלוונטי (משרד התקשורת, משרד התרבות, ועדות הכנסת, גופי רגולציה וכו') ונאבק לייצר הישגים משמעותיים בכל חזית, תוך ראייה ארוכת-טווח של שוק התקשורת והתרבות בישראל.

 

מטרות המאבק על היצירה המקורית:

1. הגדלת תקציבי היצירה המקורית בישראל: אנו נאבקים להגדלת תקציב הקולנוע ומחויבויות התוכן של גופי השידור בטלוויזיה, על מנת להבטיח את היתכנותו של שוק יצירה ראוי ופלורליסטי בישראל, ועל מנת להגדיל את כמות העבודה המוצעת לתסריטאים ולתסריטאיות בישראל. אנו יודעים כי כל דקה של טלוויזיה מסוגה עילית הנצפית על המסך (סוגות מתוסרטות ודוקומנטרי) היא פועל יוצא של מאבק בלתי מתפשר של האיגודים המקצועיים בקולנוע ובטלוויזיה, נגד הניסיון הבלתי פוסק לכרסם בתקציבי היצירה ובמחויבויות התוכן של גופי השידור בישראל.

2. שיפור תנאי העסקתם של יוצרים ויוצרות בישראלתסריטאים ותסריטאיות בישראל משתייכים ברובם המכריע למגזר העוסקים העצמאיים, ועובדים בשוק ריכוזי מול מספר קטן יחסית של מעסיקים. איגוד התסריטאים נאבק לקידום נורמות ראויות של העסקה, לרבות הגנה על חלקם ההוגן של תסריטאים בזכויות על יצירותיהם. פעילות זו מתבצעת בין היתר במסגרת חברותו של האיגוד בארגון להב, ובארגון IAWG, הפדרציה הבינלאומית לאיגודי תסריטאים.

3. שמירה על חופש הביטוי והחופש האמנותי: על מנת להבטיח את קיומם של קולנוע וטלוויזיה בסטנדרט המקצועי הגבוה ביותר, האיגוד מתערב בכל מקרה שבו יש חשש לפגיעה בחופש הביטוי ובחופש האמנותי של יוצרי קולנוע וטלוויזיה בישראל. אנו משתתפים בכל דיון רלוונטי בחקיקה, בכללי שידורים וכיו"ב, על מנת להבטיח כי הגופים האמונים על תחומי התקשורת והתרבות בישראל פועלים מתוך עיקרון הפלורליזם וחופש הביטוי.

 

המאבק על היצירה המקורית אינו נחלתו של איגוד התסריטאים בלבד. עניינים אלו נוגעים באופן שווה לכל היוצרים, המפיקים והעובדים בתחום הקולנוע והטלוויזיה בישראל – ציבור המונה אלפי חברים ומשפחות. מתוך ההכרה כי בנושאים אלו רב הדומה על השונה, הקימו האיגודים המקצועיים השונים בקולנוע ובטלוויזיה פורום משותף: מטה מאבק היוצרים (או בקיצור: ממ"ה), שבו חברים איגוד התסריטאים, איגוד הבמאים, איגוד המפיקים, איגוד העורכים, פורום היוצרים הדוקומנטרים, שח"ם (ארגון השחקנים בישראל), ואקט (איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה). איגוד התסריטאים גאה להיאבק לצד יתר האיגודים במסגרת ממ"ה, על מנת להגן על היצירה המקורית מפני הכרסום הבלתי פוסק בתקציביה ובתנאי ההעסקה של יוצריה ועובדיה.

 

מאבקים נבחרים

 

המאבק על השידור הציבורי
בשנת 2011 עתרו שבעת האיגודים לבג"ץ נגד רשות השידור בגין אי-עמידתה במחויבותה החוקית לרכישת הפקות מקור. בסוף שנת 2012 פסק בג"ץ כי על רשות השידור לספק דיווחים חצי-שנתיים לאיגודים על עמידתה של הרשות במחויבויותיה, והישג אדיר זה של האיגודים הזרים בשנים האחרונות עשרות ומאות מיליוני שקלים ליצירה המקורית בשידור הציבורי. בשנת 2014 חוקק חוק השידור הציבורי החדש, אשר היה אמור לסלול את הדרך להקמתו של גוף שידור ציבורי חדש במקום רשות השידור (המצויה כעת בפירוק) בעל מודל חדש להכנסות ולהשקעה בהפקות מקור.
לצערנו, בעת כתיבת שורות אלו (ספטמבר 2015) נראה כי תהליך הקמת גוף השידור הציבורי החדש אינו מתקדם בקצב המתוכנן, כאשר לאחרונה נקרא החוק לתיקון וניכר כי תהליך הקמת גוף השידור הציבורי החדש צפויה לארוך עוד זמן רב. האיגוד ממשיך להיאבק בכל האמצעים העומדים לרשותו להבטחת רציפות ההפקות ברשות ולהשלמת הקמתו של גוף השידור הציבורי החדש. אנו מאמינים כי אין בית ראוי יותר מן השידור הציבורי להשקעה ביצירה מקורית מסוגה עילית, כפי שמוכיח מרקע הטלוויזיה מאז שהתקבלה עתירת היוצרים.

 

המאבק על הפקות מקור בטלוויזיה
בשנים האחרונות ניצב איגוד התסריטאים, לצד יתר האיגודים המקצועיים בקולנוע ובטלוויזיה, בחזית המאבק להגנה על היצירה המקורית מסוגה עילית בשידורי הטלוויזיה המסחרית והטלוויזיה הרב-ערוצית, כמו גם המאבק להגנה על השקעת גופי השידור בקולנוע הישראלי.
במסגרת מאבק זה משתתף האיגוד בשימועי ועדות משרד התקשורת וגופי רגולציה, על מנת להבטיח כי שינויים בתחום התקשורת בישראל נעשים תוך ראייה ארוכת-טווח של טובת שוק היצירה, ועל מנת למנוע מצב של הקלות רגולטוריות במחויבויות ההשקעה של הזכייניות בתוכן מקורי על חשבון פרנסת היוצרים.

Print Friendly, PDF & Email