עלייה חדה ומדאיגה בהצעות העסקה לתסריטאים בשכר מחפיר | חברי וחברות האיגוד נדרשים להישאר ערניים ולהשתתף במניעת השחיקה ההרסנית בשכרם של תסריטאים ותסריטאיות בישראל

חברי וחברות איגוד,
בתקופה האחרונה התקבלה במשרד האיגוד כמות מדאיגה של פניות מצד תסריטאים ותסריטאיות המתבקשים לעבוד על פיתוחים ולהעביר זכויות בסכומים שאינם מתקבלים על הדעת, שאינם יכולים לשמש כפרנסה לתסריטאי/ת ושמהווים זלזול בוטה עד כדי פליאה בערכה של מלאכת התסריטאות.

מרבית הפניות התקבלו מטעם תסריטאים מתחילים, אך מקצתן התקבלו גם מטעם תסריטאים ותיקים ומנוסים. בתגובה, שיגר האיגוד מכתב בהול למנהלי מחלקות הדרמה של כל גופי השידור בישראל: קשת, רשת, ערוץ 10, יס, הוט ורשות השידור, ובו התריע מפני המשך התופעה.

לקריאת המכתב שנשלח ע"י האיגוד לגופי השידור>>
(המכתב המצורף ממוען לזכיינית רשת אך מכתב זהה נשלח לכל הגופים האמורים)

מאז שליחת המכתב קיבל האיגוד  תגובות מצד רשות השידור ומצד חברת קשת, ובהן מצהירים שני הגופים על עמידתם בסטנדרטים הראויים לתשלום עבור פיתוחים. איגוד התסריטאים מברך את רשות השידור ואת חברת קשת על מחויבותם להשקעה הולמת בהווה ובעתיד בעבודתם של תסריטאים ותסריטאיות, ואף מזמינים את שני הגופים לנצל את שעת הכושר ע"מ לקיים עם איגוד התסריטאים דיון אשר יוביל לגיבוש סטנדרט ראוי של עבודה תסריטאית בישראל.

התגייסו להפסקת ההידרדרות! אנו מבקשים מכל חברי וחברות האיגוד לקרוא את המכתב שנשלח לגופי השידור ולעדכן אותנו בכל הצעה לעבודה בשכר לא ראוי. פנו אלינו באופן מידי בטלפון 03-5669457 או במייל: [email protected]

אנו שבים ופונים מעל במה זו לגופי השידור:
כבדו את הכישרון, האָמנות, האוּמנות, המאמץ, השכר והזכויות – תנו לעבוד בכבוד!

 

Print Friendly, PDF & Email